DEBAT:

Regeringens finansieringsplan for Ghettopakken er alment renoverings-tyveri ved højlys dag

Sikandar Malik Siddique, Søborg, folketingskandidat for Alternativet i Københavns Omegns Storkreds:

Regeringen lægger op til, at Ghettopakken skal finansieres ved “tyveri” fra lejerne i de alment nyttige boliger. Deres opsparing i Landsbyggefonden går normalt til almene renoveringer, herunder energirenoveringer og renoveringer imod sygdomsfremkaldende skimmelsvamp.

Regeringen vil finansiere Ghettopakken ved at ”tyvstjæle” 12 mia. kr. fra Landsbyggefonden.

12 mia., som de alment nyttige boligforeningers lejerens i årevis har opsparet, via månedlige indbetalinger til boligydelse, offentlige lån, indskud og depositum , renoveringer og boligsociale indsatser, via Landsbyggefonden. Når boliglejerne er færdige med at afdrage på de offentlige lån, der blev optaget ved byggeriets opførelse, fortsætter de med at indbetale boligydelser, der skal anvendes til renovering af den samlede alment nyttige boligmasse. Opsparingen er derfor livslang.

Regerings vil nu ”stjæle” 12,5 mia. kr. fra Landsbyggefonden til at realisere sin Ghettopakke. Landsbyggefonden penge er, iflg. Almenboligloven, ellers øremærket alene til renovering af boligerne, og derved til at fremme det almene byggeris selvfinansiering.

Regeringens ”tyveri” svarer i princippet til, at man gennem mange år sparer sammen til sin alderdom så man, som gammel, kan leve godt og uden økonomiske bekymringer. Indtil man en skønne dag opdager, at de opsparede penge er tyvstjålet, og uddelt til en høj profileret socialpolitisk indsats, overfor en udvalgt gruppe særlig trængte borger, man ikke selv tilhører.

Som Alternativ må vi tage stærk afstand fra regeringens grove udnyttelse af de almene lejere over hele lande. I København er ca. 20 % af alle boliger, alment nyttige lejeboliger. I Københavns Omegn er det ca. halvdelen af alle boliger almene boliger – der nu kan vinke farvel til renovering.

Ingen lejer skal finde sig i det., og da slet ikke de tusindvis af almene lejere, der i årevis har bidraget til forbedring af den almene boligmasse, om de bor i København, Albertslund eller Hobro.

Pengene er ikke regeringens. De tilhører de lejere, der har opsparet dem i Landsbyggefonden.

De almene boliglejere har ikke glemt princippet om fælles ansvar for fælles samfundsudfordringer, de medvirker nemlig til at renovere den samlede nedslidte boligmasse i hele Danmark, og venter selv pænt på deres tur til at få renoveret. Til gengæld glemte regeringen ethvert princip om fælles ansvar for fælles udfordringer, da de som ”en tyv om natten” sneg sig ind under ”soklen” på det de almene boligers bærende økonomiske fundament.

De samme almene lejere, der via deres husleje allerede har medvirket til at finansiere sociale indsatser i udsatte boligområder, og taget medarsvar for udfordringerne. Nu ”belønnes” deres engagement ved at fjerne udsigten til renovering og modernisering af deres boliger”. Det giver ikke mening, at almene lejere skal betale for regeringens plan for parallelsamfund, og det er under al kritik at regeringen tørrer regningen af på de mennesker, der tilfældigvis bor i en almen bolig.

Løsning af de udsatte områders problemer skal findes, på tværs af hele samfundet. Et fælles problem kræver fælles og alternative løsninger.

Løsningen er ikke at sende regningen til de almene lejere og alment nyttige boligsleskaber. De socialt udfordrede områders problemer ér hele samfundets sociale problemer, og finansieringen skal være bred, og på tværs af hele samfundet.

Publiceret 29 March 2018 02:45