Galgebakken. Arkivfoto

Galgebakken. Arkivfoto

DEBAT: Svar til Vinie Hansen om Galgebakken

Biba Schwoon, Galgebakken Sønder 1-1

Kære Vinie.

Som formand for VA følger du forberedelserne til renoveringen af Galgebakken. Det vil sige, at du har mere information end beboere i bebyggelsen, hvis vi da ikke lige er medlem af afdelings-bestyrelsen.

På mandag, den 25. nov. er vi inviteret til stormøde, hvor vi – en 3-400 mennesker - vil kunne få nyt og i heldigste fald stille et spørgsmål eller to hver. Sådan var det, da vi den 7. maj sidst fik den større bid information fra rådgiverne. Der blev stillet en del spørgsmål til opklaring, bl.a. om den gulvkonstruktion med gulvvarme, der så længe har været debatteret i bebyggelsen.

Beboerne fremsatte ønske om, at renoveringen skal være bæredygtig, bl.a. fordi gulvvarme, der skal opvarme en del af kældrene, ikke forekom miljørigtig eller til gunst for beboernes varme-regning. En besparelse på 25- 40% lyder under de omstændigheder ikke realistisk.

De dengang omtalte materialer på kælderniveau, fik vi lovning på at få undersøgt.

Seneste referat fra følgegruppen var med en stor mængde bilag med detaljer om gulvkonstruktion og varmeberegning, men ikke noget endeligt om f.eks. brugen af lecakugler. Tidligere har vi kunnet følge beretninger om fugtophobning, hvis kældre blev fyldt med lecakugler. Mængden kan derfor ikke være ligegyldig. Efter granskning har der været løsninger fremme med nedrivning af alt andet end de brune betonvægge – eller måske også dem. I hvert fald en løsning med genhusning.

Et par sætninger om, at der har været udført prøver med facadeplader, som skulle være faldet heldigt ud. Vi har ikke set dem.

I det hele taget har beboerne ikke været inddraget.

Benny Klausen har i en lang periode beskæftiget sig med nogle af de løsninger, der har været præsenteret. ”Den lille Ventilationsgruppe” har også været flittig – senest i det netop udkomne nr. af GalgebakkePosten, hvor de har gentaget de spørgsmål, de tidligere har stillet, og fremsat nye.

Jeg selv har som bekendt som VA-bestyrelsesmedlem fulgt andre VA-renoveringer sideløbende med Galgebakkens, men sjældent med så lidt information som senest den, vi har fået om alle de vanskelige løsninger, som vi formodes at kunne overskue på et to timers stormøde.

Tidsplanerne er hasarderet stramme. Vi har bedt om, ja forlangt, at der skulle være god tid til at få efterprøvet de løsninger, der nu bliver bygget i prøvehusene.

Ved vi, om det bliver muligt at opnå byggetilladelse? Vil Landsbyggefonden stadig kræve af os, at vi skal have installeret store ventilationsanlæg? Vi nåede at få installeret mindre decentrale anlæg, men fik dem ikke afprøvet før granskningen. De var da heller ikke tilnærmelsesvis nede i den størrelse, som vi gerne ville have. Ventilationsvinduet måtte vi ikke anvende. Det breder sig nu i mindre bebyggelser i Jylland og på Fyn.

Der havde været rigelig tid til at involvere de meget interesserede beboere.

Mange beboere er nu så trætte af at vente på renoveringen, at de er parat til at sige ja til løsninger, som de ellers ikke ville have været tilfredse med.

Skimmel er det største problem i bebyggelsen. Alene derfor skal der på én gang være en vis fart over byggeriet, og der skal være løsninger parat, som vi tror på.

Derfor er dit svar til Benny Klausen – med kommentar fra Carsten Iversen – ikke godt nok.

Jeg glæder mig ikke til stormødet, men ville glæde mig til en eller flere lokale debatter i arbejdsgrupper med de beboere, har mod på at gå mere i detaljer end de vil kunne på et stormøde.

Landsbyggefonden har været samarbejdsvillig på det sidste, men venter pengene på, at vi kan opnå løsninger, vi kan leve og bo med?

Publiceret 22 November 2019 09:51