Få nu de øjne tørret Venstre

Leif Pedersen, Gruppeformand for SF i kommunalbestyrelsen Venstre hævder, at SF automatisk holder sig for ørerne, når Venstre siger noget i kommunalbestyrelsessalen. Gid det var så nemt at være kommunalpolitiker, men det hverken kan eller vil SF gøre, for selvfølgelig lytter SF til hvad alle i salen siger. Men som i alle andre forhold er det at blive lyttet til ikke altid ensbetydende med, at man også får ret. Det kan hverken Venstre, SF eller for den sags skyld Socialdemokraterne altid forvente. Venstre hævder igen igen, at der tages penge fra de udsatte børn i forbindelse med etablering af den ny fælles skole og at S og SF dermed er uansvarlige over for disse børn. Uden fornuft og samvittighed, kalder Brian Palmund det i sit læserbrev. Der tages ikke penge fra den gruppe børn! Pengene i puljen er de samme før som efter etableringen af den ny fælles skole. Der sker en omfordeling af nogle af midlerne, men de bliver alle hos de udsatte børn. Som borgmesteren sagde i kommunalbestyrelsen d. 8. februar, at pr. 1.8.2011 ville puljen til de øvrige skoler være den samme, som den var d. 31.7.2010. Det er i øvrigt ganske sent at Venstre melder sig ind i kampen om finansieringen, grundlagt har været kendt siden oktober måned. Allerede dér, i forbindelse med budgetforhandlinger, kunne Venstre jo have søgt indflydelse. I stedet valgte man at melde sig ud af budgetforliget. Siden har Venstre forsøgt at sælge sin beslutning på, at SF kom ind over og så var alle andre ude, og i øvrigt havde SF trukket tingene i langdrag. Sikke en gang sludder. SF har på intet tidspunkt forsøgt at holde hverken Venstre eller de øvrige borgerlige partier ude. Tværtimod havde vi overfor borgmesteren tilkendegivet, at det var i orden at disse partier også indgik i forhandlingerne. Derfor var det ganske overraskende for SF, at Venstre lige inden forhandlingerne skulle ind i den afgørende fase, valgte at gå. Budgettet blev besluttet helt inden for rammerne af den tid som lovgivningen angiver, så intet blev trukket i langdrag her. Men SF stillede naturligvis en række spørgsmål som skulle belyses. Vi ønskede det bedst mulige beslutningsgrundlag, når der nu skulle ske en så markant regulering i kommunens økonomi. Det finder SF ganske fornuftigt og samvittighedsfuldt. Målsætningen er jo at fastholde mest muligt af det Albertslund som vi alle holder af. SF sad nu heller ikke efter forhandlingerne tilbage med en opfattelse af, at Venstre reelt ønskede at indgå i et budgetforlig. Det virkede langt mere som om, at Venstre ønskede at skabe en situation, hvor man kunne stå uden for det store ansvar som et besparelsesbudget er. Så hellere stå og pege fingre når S og SF fører beslutningerne ud i praksis. Jeg må konstatere at Venstre får vasket sine hænder grundigt ved den håndvask. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det billede af barnet, som er i tvivl om det skal tage med mor eller far. Barnet beslutter sig for mor, men opdager at det nok kunne have været sjovere sammen med far og bryder lidt frustreret ud i gråd. Få nu tørret de øjne Venstre.

Publiceret 14 February 2011 00:00