DEBAT:

Bæredygtige non-profit folkekøkkener i Albertslund

Sikandar Siddique, Folketingskandidat for Alternativet

Opførelse af bæredygtige grønne folkekøkkener i Albertslunds socialt udfordrede områder, hvor økologiske måltider skal forberedes og indtages af områdets lokale beboere. Køkkenerne er udgiftsneutrale non-profit virksomheder, der drives af få medarbejdere samt deltidsansatte og frivillige lokale beboere. 

Meget få af beboerne i Albertslunds socialt udfordrede områder er med på ”den grønne bølge”. De er derfor ikke inkluderede i de grønne værdifællesskaber, som det omkringliggende samfund deltager meget aktivt i.  

Der er flere årsager til at grøn omstilling ikke er på dagsorden i de socialt udfordrede områder, men økonomisk ustabilitet er generelt en væsentlig hindring for at tænke miljø og bæredygtighed ind i hverdagen. Det mentale og økonomisk overskud til at handle økologi er svært at skabe i trænge kår, og i miljøer, hvor der kan være langt til økologiske bondegårde og dyre specialbutikker med økologisk mad.   

Hvis de politiske klima- og bæredygtighedsmål for hele Danmark skal give mening - skal den grønne omstilling nødvendigvis nå ud i alle dele af samfundet, også i de socialt udfordrede områder. Derfor skal målsætningerne om grøn omstilling integreres i den sociale inklusion af alle socialt udfordrede områder.  

Oprettelse af bæredygtige non-profit folkekøkkener i Albertslunds socialt udfordrede områder er et hidtil ubrugt potentiale, der kan få mange borgere inkluderet - ikke bare i ”grønne”, men i værdibærende sociale fællesskaber, på tværs af oprindelse og etnicitet. Fælles måltider skaber rum for samtaler og for indblik. 

Det lyder måske simpelt, men hvis fru Jensen og fru Fatima kan mødes i fælleskøkkenet til fællesspisning og samtale, så opstår der værdiskabende bånd, der uden tvivl vil styrke hele samfundets sammenhængskraft. 

Et fælleskøkken er derudover et positivt miljø, der giver mænd og kvinder mulighed for at deltage i et værdineutralt fællesskab. Køkkenerne er et naturligt mødested med trygge rammer, der vil inspirere ”isolerede” indvandrerkvinder til at deltage i nye lokale fællesskaber, og til at praktisere deres danske sprog.  

Deltagelse i Fælleskøkkenernes praktiske og faglige funktioner vil involvere og påvirke utilpassede unge af begge køn til højere grad af ansvarsbevidsthed, og på sigt skabe incitament til at søge uddannelse og job. 

I fremtidens Danmark skal den grønne omstilling også integreres i alle socialt udfordrede områder, hvis vi vil løse klimaudfordringerne. Den grønne omstilling ér en del af den sociale inklusion, hvor både grøn og social borgerinddragelse er afgørende for et velfungerende borgernært og bæredygtigt miljø i Danmark. Den Alternative ”Ghettopakkes” folkekøkkener er ikke alene et socialt og inkluderende fællesskab, og lokalt samlingssted, men løftestang for grøn omstilling på tværs af kultur, race, hudfarve, religion og ressourcer. 

 

 

Publiceret 25 April 2018 18:00