DEBAT: Hvem styrer Vestforbrænding?

Jørgen Andersen, Poppelhusene 115:

Har Vestforbrænding særlige regler for afhentning af affald? Det ligner mere Ebberød Bank.

Min genbo havde bestilt afhentning af haveaffald med grab. Grundlovsdag kom en bil og afhentede to store portioner med grab. Men den tredje bunke lod man ligge, til trods for, at der var masser af plads i bilen.

Da jeg ringede til Vestforbrænding for at høre, hvorfor de ikke havde taget den tredje bunke med, fik jeg det svar, at man kun medtog op til 5 kubikmeter. Så hvis der var mere, måtte man bestille en ny afhentning. Denne afgørelse står jeg lidt uforstående overfor, idet det eneste der står i reglementet er, at bunken skal være minimum 2 kubikmeter.

En anden dag, havde en af naboerne bestilt afhentning af haveaffald i sække. Hans genbo havde også sat en sæk ud, men ikke bestilt afhentning. Hvad skete der så . Vestforbrænding afhentede sækkene hos ham der havde bestilt afhentning, men lod den enlige sæk stå tilbage.

Flere afhentninger er i strid med intentionerne om mindre CO2 udslip, så jeg forstår ikke denne fremgangsmåde. Afhentning sker heller ikke altid på de dage, hvor det er planlagt. Det er typisk fredage, hvor det så sker lørdag eller mandag.

Nu vil vi gerne høre fra Albertslund Kommune om reglerne for afhentning og en mere smidig måde for afhentning af affald.

Alt andet lige havde vi en bedre affaldordning, da det var kommunen der klarede det hele.

Publiceret 09 June 2019 06:00