DEBAT: God arbejdslyst med budgetforhandlingerne - hold fast i jeres politiske beslutninger på trods

P.v.a. Forældrenetværket Albertslund: Berit Nielsen, Dorte Huss-Nielsen, Diana Vang, Flemming Breuning, Henriette Ørberg, Lene Kristensen, Malene Adler, Mia Charmani, Thomas Göttsche-Weibel, Susie Pedersen, Tina B. Nielsen.

God kommune-business er at gøre det rigtige første gang, når et barn har behov for hjælp. Det er endnu dyrere at lade være eller rulle og spare tre støttetimer.

Kære Steen Christiansen, Direktørforum og samlede kommunalbestyrelse.

Sommeren står for døren og skoleverdenen er så småt ved at pakke året sammen og alle går og glæder sig til sommer og sol. Alt mens I knokler rundt og tæller og beregner og diskuterer, mødes og forhandler det kommende års økonomi i vores alle sammens kommunebudget.

For hvor kan man spare og hvor kan man udskyde projekter, når alt er vigtigt i det store puslespil på lang sigt? Enig; det er ikke en nem opgave. Men det er måske værd at have in mente, hvad der er samfunds-konsensus om at vi alle sammen lærer børnene: der er forskel på KAN-ting og SKAL-ting.

Noget er nødvendigt nu og noget er godt på sigt. Ja, der skal udvikling til. Men lad os lige tage hånd om de borgere, der nu engang ER i byen – både de små, de ældre, de syge, de handicappede. Kan vi spare ved at udskyde nogle vigtige-men-ikke-akutte ting? For hvert barn der segner, segner en hel familie! Det er dyrt. Og det er akut.

Genopbygning af socialforvaltningen i det kommunale økonomi-landskab:

8. april 2019 samlede I repræsentanter fra Direktørforum, Forvaltning, Forældrenetværket Albertslund og Kommunalbestyrelsen.

I erkendte, at Socialforvaltningen ikke på nogen måde fungerer nær tilfredsstillende og lovede at genopbygge socialforvaltningens område og fremlagde essensen i en større og langsigtet redningsplanke (strategi). Dagen efter blev genopbygningsplanen politisk besluttet i KB. Alle partier tilslutter sig og bemærker at selvfølgelig skal al sagsbehandling være lovmedholdelig. Men det er ikke så selvfølgeligt for den enkelte borger.

Hold fast i den beslutning!

Hold fast i beslutningen om at genskabe en velfungerende Socialforvaltning med praksis inden for lovens rammer, med de rette kompetencer, arbejdsbetingelser, antal sager pr. medarbejder, arbejdskultur og juridisk in house-bistand og flere hænder til at løfte sagerne.

Hold fast i beslutningen om, at Albertslund fortsat skal være kendt og respekteret som den gode børnekommune, hvor også de udfordrede børn og unge, dem med handicap og diagnoser, bliver prioriteret lige alvorligt! Hvor ALLE børn og unge mødes med reelt tidlig og rettidig indsats – det bliver aldrig billigere af at lade som ingenting eller blinke med øjnene og håbe, at det går over eller udsætte udgiften.

Hold fast i beslutningen om, at Albertslund arbejder med tidlig indsats og forebyggende indsatser – det er klart bedre end kaotisk brandslukning uden koordinering.

God kommune-business: gør det rigtige ordentligt første gang

En udgift til et barn med fx støttebehov er som at have identificeret en svampespore. Det er dumt at sjuske med rengøringen og bare symbolsk køre en klud henover og male oven på og prale med handlekraft og hurtige løsninger. Det genererer blot en endnu større regning.

Vi opfordrer til, at de ansvarlige for den samlede Kommunekasse står sammen og tager ansvar, uanfægtet at regnskaberne ser forskellige ud for de enkelte afdelinger (forvaltninger og sektorer), og fastholder fokus på den samlede regning!

Det nytter ikke noget, at enkelte afdelinger kan prale af fine glimtende budgetoverholdelser, hvis de for at nå dertil har sendt endnu værre regninger over til ’de andre’. Der er kun ét VI i kommune-sprog. Red mere end blot den enkelte leders økonomi-medalje.

Derfor: rigtig god arbejdslyst! Vi håber, at I sammen kan skabe bredt flertal om den fornuftige, anstændige og bæredygtige løsning. Når først fundamentet er støbt og er helt tørt, kan det sagtens tåle en overbygning af alverdens sjove og fede udviklingsprojekter med fede farver og lys og diverse. Vi slutter af med Paw Østergaard Jensens vise socialdemokratiske ord: Mennesker før mursten. Tak!

Venlig hilsen og rigtig god sommer til alle.

FAKTA

Forældrenetværket Albertslund er en samling forældre der alle har børn/unge/voksne børn med udfordringer/særlige behov/diagnoser/handicap mm. Vi mødes jævnligt og videndeler og sparrer med hinanden. Samtidig opsøger vi kollektivt samarbejde med kommunen i ’Joint Venture’-arbejdsgruppen med forvaltningschef og afdelingsledere. Alle i målgruppen er velkomne. Find os på Facebook.

Publiceret 16 June 2019 06:00