Roholmparken. Arkivfoto: brie

Roholmparken. Arkivfoto: brie

DEBAT: Er stilleområde i støjplaget kommune glemt i nyt lokalplanforslag?

Klaus Rosenfeldt Jakobsen, Humlehusene 96

Åbent brev til ansvarlige kommunalpolitikere

Kære kommunalpolitikere

Inden I efter lange processer endelig vedtager Støjhandlingsplan for Albertslund og lokalplan 18.7 for seniorboliger i Roholmparken, bør I sikre jer, at jeres ønsker om støjhensyn er integreret i planlægningen. I bliver ganske enkelt nødsaget til at anmode den kommunale forvaltning om at tilvejebringe et bedre plangrundlag, som er mere afbalanceret i forhold til nybyggeri og rekreative områder. Der skal værnes om de få rekreative områder udover Vestkoven, som vi har i Albertslund.

Støjhandlingsplan for Albertslund kommune, der har været i høring med frist den 12. juli 2019, viser de få rekreative områder i Albertslund, som er belastet under 55dB og derfor kan betegnes som stilleområder. Det er områder, som kan overvejes udpeget som stilleområder, hvor fremtidig øget støjbelastning skal undgås uanset niveauet: Det gælder: • Dele af Vestskoven mod vest og øst, • Dele af Birkelundparken, • Området ved Brillesøen, • Dele af Industrigrønningen i Hersted Industripark og • Dele af Roholmparken.

Støjhandlingsplanen, der skal endelig vedtages af kommunalbestyrelsen, tager fat på prioriterede investeringer i støjdæmpende tiltag. Beboere omkring Roholmsvej og Roholmparken kan konstatere, at f.eks. støjdæmpende asfalt på Roholmsvej er nedprioriteret, fordi de støjplagede beboere omkring Roholmsvej er færre i forhold til beboerne i nogen af de andre prioriterede områder. I prioriteringen indgår ikke hensyn til ét af kommunens få stilleområder i Roholmparken.

I lokalplanforslag 18.7 – Roholmparken –Seniorboliger indgår støj, men der er ikke taget hensyn til hvilke konsekvenser, der vil være for et af kommunens få mulige stilleområder i Roholmparken. Lokalplanforslaget havde høringsfrist den 12. maj 2019, og der er indsendt en række høringssvar fra de nærmeste beboere, som omhandler omfattende ændringer, der bedre tager hensyn til nærmeste beboere. Uklar afgørelse fra Miljøstyrelsen om fredsskovspligt i Roholmparken behandles p.t.

Det fremgår ellers i forslag til støjhandlingsplan, at ”Kommunen vil udarbejde en plan for opretholdelsen af særlige stilleområder, og kommunen vil i den løbende byplanlægning have et fokus på kommunens stilleområder og lade støjbeskyttelse af disse områder være vigtige elementer fx ved udarbejdelse af lokalplaner.”

Albertslund kommune har fortsat ikke udlagt nogen stilleområder, som anbefalet af Miljøstyrelsen bl.a. i pjecen ”Styr på støjen”. Frederiksberg kommune har f.eks. allerede udlagt seks stilleområder.

Albertslund har et bivenligt areal. Vi må kunne gøre det bedre på støjområdet. Så om igen.

Publiceret 13 August 2019 12:40