Arkivfoto: brie

Arkivfoto: brie

DEBAT: Albertslunds grundlæggende værdi som grøn kommune er under pres

Tina Lindeloff, Humlehusene 100, Lene Sonne Mouritsen, Humlehusene 92 og Annette Meding, Humlehusene 98

DEBAT Det er besluttet, at der skal bygges seniorboliger i Albertslund, nærmere bestemt i Roholmskoven. Vi støtter, at der skal bygges nyt i Albertslund – også seniorboliger. Vi støtter, at noget af dette byggeri placeres i Roholmskoven, men vi ønsker, at dette sker i balance, så grønne områder fortsat bevares til gavn for både nye og eksisterende borgere.

Albertslund har altid brystet sig af at være en grøn by. Det er en sandhed med modifikationer. De fleste grønne pletter er efterhånden blevet bebygget, og byen fremstår – bortset fra Vestskoven – ikke specielt grøn mere. Og nu står en af kommunens sidste grønne områder, Roholmskoven, for tur. Roholmskoven bruges i dag flittigt af de omkringliggende borgere – til sport, til gåture, til hundeluftning, til børnenes leg.

Med den fremlagte placering af byggefelter deles Roholmskoven i to – en symbolsk meget lille klat grønt tæt på eksisterende boliger og en ”bypark” i det fjerneste nordlige hjørne, væk fra de borgere, der kunne have glæde af den. Skoven skæres over på tværs af to byggefelter. Lige nu er der fine planer for begge grønne områder, men mon der reelt er penge til denne investering og senere vedligehold? De seneste mange års manglende vedligeholdelseshistorik for området taler også deres eget sprog. Vi frygter, at den såkaldte nordlige bypark kommer til at ligge dårligt vedligeholdt hen. På den måde får man ødelagt et af de sidste grønne områder i en tæt bebygget bydel.

Vi foreslår en flytning af det foreslåede byggefelt, så de nye boliger kommer til at ligge langs med Roholmsvej. På den måde opnår vi et langt sammenhængende grønt område, der kan blive til glæde for alle i området, også eksisterende borgere fra Røde Vejrmølle Parken. Det mener vi vil bidrage til, at Albertslund fortsat kan være en grøn by med attraktive boliger.

Publiceret 16 August 2019 09:20