Arealet med radiogrunden. Arkivfoto

Arealet med radiogrunden. Arkivfoto

DEBAT: Radiogrunden - igen

Lars Gravgaard Hansen, medlem af kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti:

DEBAT I krig siger man ,at det første offer er sandheden og ja, sådan er det åbentbart også når Albertslunds politikere debatterer radiogrunden!

Ikke overraskende kan man læse at tre partier, heriblandt os Konservative, har stemt for 14 meter høje bygninger i Vestskoven og intet er mere forkert. Sagen i tirsdags drejede sig om, om Albertslund kommune skulle indsende et høringssvar og ikke noget som helst om bygninger.

Vi mener at sagen er principel i den forstand, at kommunalbestyrelsen er myndighed når de vedtager en lokalplan og denne ret, skal ingen styrelse, ej heller miljøstyrrelsen kunne komme og tage fra os.

Derfor stemte vi for sagen som endte med, at Albertslund sender et høringssvar ind om sagen.

Når sagen er afgjort og en eventuel sag kommer om byggeri kommer til politisk behandling, så vil vi se på den, og ud fra oplægget vurdere om det er noget vi kan og vil støtte og stemme ud fra det. Så indtil nu er vi Konservative på vagt overfor kommunalbestyrelsens beslutnings kompetence og intet andet.

Publiceret 17 August 2019 06:00