Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Fremtidens gymnasium er et studenterkursus i skyen

Stephan Jensen, Kløverens kvt 3a

debat I Albertslund bygger man et stort nyt gymnasium. Men er fremtiden monstro ikke en landsdækkende central cloudbaseret undervisningsplatform - et gymnasie i “skyen”?

Hvor landets dygtigste lærere via undervisningsvideo’er, online forelæsninger, skypeopfølgninger, online bøger og studiegrupper giver et second-to-none uddannelsestilbud til alle borgere, gammel som ung. VUC skolerne tilbyder idag “e-learning”, hvilket giver skolerne en stor indtægt via statstilskud pr. opstartet elev. Frafaldet er stort, da e-learningeleverne ofte behandles stedmoderligt (pengene er dog i kassen). En omlægning af den samlede gymnasieuddannelse til et netbaseret studium vil stille større krav til de studerende og formentlig have den effekt at de dårligst egnede til de videregående studier bliver siet fra. Derudover bliver der en besparelse på alle de udgifter der er ved at drive de fysiske gymnasier.

Publiceret 20 August 2019 18:00