Helge Bo Jensen. Arkivfoto

Helge Bo Jensen. Arkivfoto

DEBAT: Mindre manipulation og mere skov, tak!

Helge Bo Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup fremstiller det i AP som om kommunen udelukkende er interesseret i at sikre en korrekt procedure i spørgsmålet om fredskov på Radiogrunden. Ja, direktøren og et ganske snævert flertal i kommunalbestyrelsen er ligefrem optaget af at sikre alle landets kommuners rettigheder i forhold til staten, intet mindre. Det handler slet ikke om at bygge på Radiogrunden lyder det nu. “Allerførst vil jeg slå fast, at forvaltningen i Albertslund Kommune ikke har en særlig interesse i, om der bliver konstateret fredskov på arealet med radiostationen eller ej”, skriver direktøren. Problemet er, at det er usandt. Det forholder sig omvendt: Det snævre flertal i kommunalbestyrelsen - og kommunens administrative ledelse - er kun interesseret i procedurer, juridiske spidsfindigheder og høringsret fordi de ønsker at bygge luksusboliger i den del af Vestskoven, der udgøres af Radiogrunden.

Med den postulerede store interesse for korrekte procedurer kan det undre, at hele sagen vrimler med kommunale spidsfindigheder og krumspring. En af forårets oplevelser var at forvaltningen i strid med den kommunale styrelseslov i al stilhed fremsendte et 7 siders langt brev til miljøstyrelsen uden nogen som helst behandling eller orientering i økonomiudvalg eller kommunalbestyrelsen. For at argumentere imod miljøstyrelsens første afgørelse om fredskov. I øvrigt få uger efter at borgmester Steen Christiansen meget offentligt havde udtalt, at kommunen ville respektere den samme afgørelse - og at der ikke ville blive bygget i denne del af skoven.

De ser bekvemt bort fra, at den eksisterende lokalplan underskrevet af Finn Aaberg tilbage i 1987, ligefrem fastslog, at der skulle plantes skov på store dele af arealet. Og at dette på ingen måde har hindret, at der kunne være tekniske anlæg på området. Nu bliver skoven pludselig til hinder for anvendelsen af tekniske anlæg på arealet - og dermed i strid med den eksisterende lokalplans hovedformål. Der er i øvrigt ingen der er interesserede i tekniske anlæg - men det kan åbenbart bruges som argument mod skoven og dermed give mulighed for at fælde skoven og bebygge arealet.

Det er ualmindeligt fint at direktøren deltager i debatten, og som her fx. argumenterer imod Vivi Nøhr Jacobsens fine læserbrev om sagen, men man kunne måske tillade sig at efterlyse lidt mindre manipulation og større saglighed i fremstillingen.

Publiceret 20 August 2019 09:41