Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Det er ikke processen, der afgør byggeri i skoven

Vivi Nør Jacobsen, Egebo 21

DEBAT Områdedirektør i Albertslund Kommune Elisabeth Wolstrup har et indlæg i avisen, hvor hun argumenterer for, at forvaltningen er helt neutral i spørgsmålet om fredskov eller ej. Gid det var så vel, men sagen er, at forvaltningen har været aktiv part i sagen om radiogrunden fra start til slut og har arbejdet for byggeplaner.

Rettelig skal det siges, at forvaltningen jo handler på baggrund af ønsket fra et flertal i kommunalbestyrelsen. Det flertal tegnes af borgmesteren og resten af den socialdemokratiske gruppe, Venstre og Konservative, som ønsker at bygge boliger i en del af Vestskoven.

Ifølge Elisabeth Wolstrup arbejder forvaltningen alene for at sikre, at Miljøstyrelsen følger de rette procedurer, og for at processen sker korrekt. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det ikke processen, der afgør om de store planer om at bygge etageboliger i skoven bliver til noget – det er resultatet. Er der ikke fredskov, kan der bygges etageboliger i vores skov, men er der fredskov, så skal boligerne droppes og træerne bevares. Og så vil det jo ikke være så fedt at have arbejdet for boliger – sammen med Ejendomsselskabet Norden – som ikke længere kan blive til noget.

At spørgsmålet om fredskov ikke var afklaret før, man gik i gang med planerne om etageboliger i skoven, er vi nok mange, som kunne ønske os anderledes. Usikkerheden om fredskov eller ej er hele årsagen til, at borgergruppen Bevar Vestskoven er opstået og i dag tæller 806 medlemmer. Og usikkerheden er årsagen til at det blev os, der via Danmarks Naturfredningsforening henvendte os til Miljøstyrelsen for få spørgsmålet afklaret.

Vi fik medhold – der blev erklæret fredskov – den 24. april i år. Siden har kommunen og ejeren Ejendomsselskabet Norden klaget over processen, der ledte frem til afgørelsen. Det synes vi i Bevar Vestskoven er helt fint. Vi ønsker nemlig ordentlighed i processen og en korrekt afgørelse. Vores håb er åbenlyst nok, at der igen erklæres fredskov, så vi kan bevare hele skoven for de mange – og ikke afskære dele af skoven til et nyt boligområde for de få.

Vi vil gerne se flere træer, mere natur og udvikle skoven. Vi er da også ret overbeviste om, at udvikling af skoven var hvad daværende borgmester Finn Aaberg arbejdede for, da han satte sin underskrift på, at der skulle plantes træer på radiogrunden tilbage i 1987. For os er udvikling af skoven lig med mere grønt, flere kvæk og pip, mens etageejendomme for os lyder mere som afvikling.

Det er derfor vi siger Bevar Vestskoven.

Publiceret 23 August 2019 08:47