Arkivfoto:

Arkivfoto: Jeppe Carlsen

DEBAT: Sparekatalogets røde tråd

Lene Rygaard Jessen, Enhedslisten

Der er en tråd i forvaltningens sparekatalog. Kommunens befolkning straffes fordi vi, de nuværende borgere, i følge borgerlige regnemaskiner, ikke betaler nok i Skat. Så må vi lære det og tage konsekvensen, synes at være formålet. Men hvorfor betaler borgerne så ikke bare mere i Skat, det vil mange jo gerne? Fordi kommunen ikke kan sætte skatten op for de rigeste, uden at ramme de fattigste familier, inklusiv næsten 400 børn. Nye borgere må ind og betale. Men nye borgere skal også have daginstitutioner, skoler m.m. og hvor skal de nye borgere bo? Er det egentlig et regnestykke der går op? Bliver der et overskud?

Da der ikke er ledige boliger af betydning, så må der bygges. Dertil går alle kommunens ressourcer. Der ansættes konsulenter, byplanlæggere, arkitekter og flere konsulenter.

De oprindelige fattigere borgere formenes adgang til fx Almen Bolig+ boliger, hvor de kunne træffe andre der evt kunne hjælpe med nyt netværk, job o.s.v. Enlige mødre, arbejdsløse og folk af anden etnisk herkomst betragtes som mindre ressorcestærke ud fra opstillede såkaldte sociale kriterier, og formenes adgang.

I Enhedslisten vil vi gerne løfte de borgere der allerede bor her. Stoppe de onde spiraler af ledighed, misbrug og sociale problemer. Betragte borgere som gode og ressorcestærke uanset de ikke er vældigt formuende. Tegne en tilværelse hvor fritid, samvær, sammenhold og hjælpsomhed er mere værd end kæmpevillaer og dyre biler. Hvor alle kan få en læge i nærmiljøet og sundhedspleje og tandlæger er tilgængelige for alle.

Der har i Danmark været tradition for at de rigere kommuner delte med de mindre rige, men det system er blevet undermineret af siddende regeringer i årevis.

Lad os få den gode udligning tilbage, og det gode liv for os alle. Alle os der bor her i Albertslund. Det kunne være kravet fra borgerne, som borgmester og forvaltning bringer videre til KL og folketing.

Publiceret 29 August 2019 08:58