DEBAT: Det gælder om at få os allesammen med fra starten...

Bjarke Juul, formand for DH-Albertslund, Topperne 22:

Sådan udbrød Kjeld overfor Dirch i sketchen ”Tømmerflåden” , hvilket fik Dirch til at reagere med det samme, selvfølgelig gælder det om at få os alle sammen med. Dirch forsøger, at hidkalde os alle sammen – men Kjeld står og ser helt forbavset ud, og pludselig udbryder han:

Der er ikke plads til os alle sammen på en tømmerflåde. Så er det Dirch lyser op og udtrykker : Jo – se her Kjeld – her har jeg hæftet med FN-konventionen om lige rettigheder for mennesker med handicap.

Jo, jo siger Kjeld – det bette hæfte kan da ikke løse problemet med, at få os alle sammen med. Jo, det tænker jeg – siger Dirch – hvis vi nu var begyndt, at gøre brug af det som står i dette bette hæfte for længe siden. Det er faktisk flere år siden, at det blev juridisk gyldigt for os alle sammen – ja, ikke bare her, men i rigtig mange andre lande – så tror jeg, at det ville have bevirket en masse f.eks.:

At mange af de børnefamilier, som igennem flere år har lidt under dårlig og utilstrækkelig sagsbehandling og hjælp – de ville have haft det helt anderledes. Familierne ville have kunnet passe arbejdet – børnene ville trives i skolen, som havde forstand på at håndtere børn med lidt anderledes adfærdsmønster – så i stedet for stor fortræd og mange penge ville der have været mere harmonisk og bedre plads på tømmerflåden – og dermed sparede penge.

Vi ville have haft, en helt anden og bedre tilgængelighed både hvad angår boliger – ombygninger – komme rundt i kommunen – besøge hinanden – deltage i sport og kultur - muligheden for at komme med de offentlige transportmidler ville være bedre – uddannelsesstederne ville være tilgængelige - at mennesker bedre kan klare sig selv, giver mere plads på tømmerflåden.

Vi ville have sørget for, at flere ville være istand til at bidrage til vort samfund, via et job så godt de nu kunne klare det – hvorfor skal mennesker med handicap ikke også ud og bidrage, med det de kan – så bliver der igen mere plads på tømmerflåden.

Jeg kan naturligvis ikke alt, det som står i dette bette hæfte – men jeg ved, at der er nogen som gerne vil hjælpe os med at få os til at forstå, hvordan vi indretter vort samfund til glæde og gavn for alle mennesker også mennesker med handicap. Vi løser ikke opgaven ved blot, at sætte en rampe op hos den person der sidder i kørestol – vi løser opgaven ved, at vort samfund er tilgængeligt for den person der sidder i kørestol. Det er det som er målet med FN konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Derfor regner vi med, at vore politikere – vore forvaltningsmennesker kan se det fornuftige i, at FN konventionen om rettigheder for personer med handicap kan være til stor nytte og fundament, i det fremadrettede arbejde i vor kommune, og derfor får det til at afspejle sig i sagsbehandlingen og i de beslutninger der gøres for, at fremtidssikre vor kommune, og glem alle de dårlige undskyldninger de løser ingenting – kom i gang.

Derfor har vi udfærdiget de fire forslag til budgettet:

1. Det er vigtigt, at indsatsen overfor familier med udsatte børn styrkes. Der henvises til Forældrenetværket. I denne forbindelse, hvorledes forløber arbejdet med aftaler om genopretningsgruppen i socialforvaltningen?

2. Arbejdet for at få mennesker med handicap i arbejde skal forbedres – se statistik over flexjob (jobindex.dk). Det er vigtigt, at mennesker med handicap får mulighed for at være en del af helheden – dette gøres ved, at mennesker med handicap også bliver en del af arbejdslivet.

3. Der skal være personer i forvaltningen, som får mulighed for at arbejde mere intenst og kontinuerligt med området mennesker med handicap – både i forhold til handicappolitikken og i forhold til FN-konventionen om lige rettigheder for mennesker med handicap. Dette både, af hensyn til øvrige forvaltningspersoner og kommunalpolitikere, men også borgerne i det hele taget. FN-konventionen skal forstås som det fundament der bevirker, at alle mennesker får lige muligheder for, at leve livet på samme vilkår som andre – eller så tæt på. Der skal arbejdes reelt og progressivt med dette arbejde.

4. Undersøgelsen om kommunens folkeskoler, udført af Ulykkespatientforeningen viser, at vore skoler ikke kan håndtere børn med handicaps – vi ønsker, at der arbejdes med at forbedre disse forhold, ligesom vi ønsker en status for arbejdet med at inkludere børn med særlige forhold eller diagnoser i folkeskolen.

Publiceret 08 September 2019 06:00