Modelfoto.

Modelfoto.

DEBAT: Borgmesteren skylder svar

Frede Vestergaard, Borgager 54:

Formand for Herstedvester grundejerforening, Helle Iversen, stillede den 2. august spørgsmål i et åbent brev til borgmester Steen Christiansen, som han ikke har besvaret. Derfor vil jeg gerne gentage dem.

Spørgsmålene vedrørte, at kommunalbestyrelsen den 18. juni behandlede en anmodning fra ejendomsudviklingsfirmaet Propreco om tilbagebetaling af et beløb på 2.280.000kr som betaling for de merudgifter, som et påstået fund af "blød og forurenet jord" på Hjørnegrunden og Stensmosegrunden vil medføre.

Men ved miIjøscreeningen af jordbunden i begge grunde før salget til Propreco er det anført, at der ikke er registreret "jordforurening i lokalplanområdet".

Det fik formand Helle Iversen fra Herstedvester grundejerforening til at bede om svar på følgende spørgsmål:

1: Har kommunen før salget selv undersøgt jorden, og hvis ikke, hvorfra stammer oplysningerne i miljøscreeningen i så fald?

2: Vil kommunen efterprøve de undersøgelser, som Propreco har fået udført mhp at sikre grundlaget for tilbagebetalingen af det betydelige beløb - som er borgernes penge - til køber.

3: Er kommunen opmærksom på , at der i et af de høringssvar, som en borger i Herstedvester afgav , netop understregede at der efter regnperioder ofte stod åbent vand i den nordøstlige del af grunden? Hvis der således nu er tale om specielt blød jord, er det en faktor, som kommunen kunne have holdt sig orienteret om inden salget, og dermed have lavet salget med kendt forbehold for dette.

Selv har jeg tilbage den 22. maj stillet borgmester Steen Christiansen følgende spørgsmål, ligeledes uden at få svar:

Har de to projekter, Hjørnegrunden og Stensmosegrunden været i udbud, så andre såkaldte developere kunne komme med deres forslag til, hvordan der skulle bygges? Eller er initiativet kommet fra Propreco, hvorefter kommunen har solgt grundene til selskabet på grundlag af Proprecos oplæg?

Og hvordan sikres kvaliteten af byggeriet?

Det sidste spørgsmål stillede jeg på på baggrund af de mange konkurser personkredsen bag selskabet Propreco har været igennem.

Publiceret 10 September 2019 06:00