(ARKIV) Undervisning på Højdevangens Skole den 30. august 2017. Ifølge en forsker er det dokumenteret, at de svageste elever taber, når elever samles efter forældres indkomst. Det skriver Ritzau, lørdag den 8. juni 2019.. (Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix)

(ARKIV) Undervisning på Højdevangens Skole den 30. august 2017. Ifølge en forsker er det dokumenteret, at de svageste elever taber, når elever samles efter forældres indkomst. Det skriver Ritzau, lørdag den 8. juni 2019.. (Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix) Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix

DEBAT: Hvilken skole ønsker vi i Albertslund?

Albertslund Lærerkreds v. Pia Henriksen, Kanalens Kvarter 40:

debat Albertslund Kommune har netop sat et tykt budgetkatalog i offentlig høring, da det er nødvendigt at spare millioner af kroner.

Det er med stor beklagelse, at vi kan konstatere, at spareforslagene vil kunne ramme skolerne og dermed børnene i kommunen hårdt, hvilket vi gerne vil advare imod.

Vi har på skolerne i Albertslund en mangfoldig børnegruppe, som alle har brug for en skolegang med faglig udvikling og social trivsel.

Nogle -en stor gruppe i forhold til sammenlignelige kommuner - har brug for særlige indsatser. Det kan være børn, der er skadet på grund af svigt i hjemmet, børn, som har store sproglige udfordringer, børn med medfødte handicap, eller børn, der af andre grunde har det svært.

Disse børn skal selvfølgelig også tilbydes en skolegang, hvor de trives.

Samtidig har det store konsekvenser for alle de andre børn og deres daglige undervisning, hvis ikke der bliver taget hånd om børn med særlige behov, da det fylder meget i en klasse, når elever er i mistrivsel.

De senere år er skolen blevet skåret helt ind til benet, og skolerne har efterhånden svært ved at få alle opgaver til at hænge sammen med de lærere, der er til rådighed.

Samtidig har Albertslund Kommune udfordringer med både rekruttering og fastholdelse af læreruddannet personale.

Derfor er det et modigt budgetforslag at 1) reducere lærerstillinger samt 2) skære i pædagogisk-psykologisk rådgivning, som er lærernes bistand i forhold til elever, der skal støttes.

I den bedste af alle verdener kunne vi ønske os en kommune, hvor vi havde en levende folkeskole med nok personale til at sikre faglighed og trivsel samt sunde bygninger, gode hverdagsfaciliteter, faglige konsulenter og muligheder for at indkøbe de materialer, der er brug for i undervisningen.

Sådan er det ikke. Der er skåret helt ned ind til benet, og derfor advarer vi kraftigt mod at skære i lærerstillinger og i PPR.

Uden nok lærere og støtte til den opgave, lærerne hver dag står i, er vi bekymrede for fremtiden i klasseværelserne i Albertslund.

Folkeskolen kan ikke holde til flere besparelser, så hvilken folkeskole ønsker vi i Albertslund?

Publiceret 15 September 2019 06:00