Nils Jul Gjerlev. Arkivfoto

Nils Jul Gjerlev. Arkivfoto

DEBAT: Konservative ønsker en folkeskole med fokus på faglighed og dannelse

Nils Jul Gjerlev, Det Konservative Folkeparti. Medlem af kommunalbestyrelsen og børne og skoleudvalget

debat I et læserbrev i AP den 15. september 2019 spørger Albertslund Lærerkreds v. Pia Henriksen til, hvilken folkeskole vi ønsker i Albertslund. Det er der givet mange bud på, men jeg skal her redegøre for de tanker, vi konservative gør os. Vi ønsker os en folkeskole, hvor fokus på faglighed, dannelse og trivsel går hånd i hånd. En folkeskole, som er åben for samarbejde med lokalsamfundet og en folkeskole, som tør tænke nyt i arbejdet på at nå disse mål.

Vi skal til stadighed arbejde på at få en folkeskole, som vi kan være stolt af, og vi er heldigvis også godt på vej flere steder. Det gælder eks. Herstedlund Skoles særdeles gode resultater med at løfte deres elever fagligt. Herstedøsters Skoles korprojekt, hvor de i samarbejde med Herstedøster Kirke har lavet Danmarks største korprojekt ”alle kan synge” og sidst men ikke mindst, at der med ny ledelse på Herstedvester Skole er kommet styring og retning på skolen igen efter en alt for turbulent periode.

Sidstnævnte har faktisk medvirket til, at der har været mange kvalificeret ansøgere til de ledige stillinger på skolen, så det med at der skulle være generelle problemer med rekruttering i Albertslund, genkender vi ikke. Vi anerkender dog gerne, at jobbet som lærer i folkeskolen er et krævende job, og vi har også forståelse for, at hele processen med at få inklusion til at lykkes kræver tæt vejledning og hjælp fra de rette fagpersoner. Det vil vi også have for øje i de kommende budgetforhandlinger.

Men beskrivelsen af, at vores folkeskolen er skåret helt ind til benet, er alene en fagpolitisk overdrivelse og medvirker kun til at tale folkeskolen ned, hvilket ikke bør være lærerkredsens ærinde. Tillad mig at bringe lidt fakta fra budgetkataloget. Albertslund Kommune har lavet en samarbejdsaftale med den lokale lærerkreds, hvor man tilstræber et max på 780 undervisningstimer og 740 for nyuddannede lærer. I skoleåret 2018/2019 ligger det gennemsnitlige undervisningstal dog på under 725 timer og ser man på undervisningstimetal for kommunerne omkring os, ligger det gennemsnitlige undervisningstimetal på 765.

Hvad det rette niveau for antallet af timer lærerne skal undervise i Albertslund, er alene en politisk beslutning. Men dog en beslutning der, uagtet vores ambitioner på folkeskolens vegne, må tage sit udgangspunkt i virkeligheden og kommunens aktuelle økonomiske situation.

Publiceret 17 September 2019 17:00