Arkivfoto

Arkivfoto Katarina Sundelin / PhotoAlto

DEBAT: Hvorfor skal kun lejerne betale kollektivt?

Af
Tommy Larsen

Ørnens Kvarter 9E

Debat Når man læser, at boligminister Kaare Dybvad (S) vil kræve, at ladestandere i fremtiden skal være obligatoriske ved nye større byggerier, bliver det primært borgerne i de sociale boligselskaber, der skal betale for politikernes ønsker om elbiler.

Når lejerne skal betale for ladestandere, bliver udgiften lagt oven på huslejen, der derved bliver højere.

Politikerne tvangsopkræver i forvejen en »ekstra skat« på huslejen, som skal administreres af Landsbyggefonden, men praksis viser, at disse midler ikke kun er lejernes penge. Politikerne disponerer suverænt over hvem, og hvad disse penge skal bruges til, og de behandler Landsbyggefondens midler som et tag selv bord for eksempel til en ghettopakke, som tages fra Landsbyggefondens midler.

Hvorfor er det kun lejerne, der skal betale ? Der er mig bekendt intet krav til andre borgere om at betale for kollektive anlægs- og vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med etablering af ladestandere.

Tidligere skulle hver enkelt bilejer selv finde en leverandør af sine driftsmidler, men nu vil Socialdemokratiet åbenbart tørre disse udgifter af på alle lejerne også på dem, der ikke selv har bil.

Der er ingen der ved om den rigtige klimaløsning på transportområdet bliver el, brint eller noget andet, og alligevel kaster politikerne borgerne ud i kæmpe investeringer på området uden sikkerhed for, om valget er rigtigt og under alle omstændigheder burde staten starte med at etablere en forsyningssikkerhed på el-området inden, man beder/tvinger borgerne til at købe for eksempel elbiler.

Der er vel ingen, der for nuværende vil påstå andet end, at elbiler er langsomme at oplade, ikke kører langt på en opladning og har en ringere effekt i frostvejr samt, at produktionen at batterier også belaster klimaet, så hvorfor skulle netop elbiler være det rigtige valg?

Politikerne burde være mere ansvarsbevidste, når de bruger borgernes penge, vi har både set projektet affaldssortering, og nu elbil problematikken blive kastet ud til befolkningen uden, at politikerne har levet op til deres ansvar og sikre gennemførligheden af projektet, inden de starter det op.

Der er lejere, der føler sig økonomisk presset ud af de såkaldte sociale boligselskaber i forbindelse med renovering af deres bolig. Når det er billigere at bygge et nyt parcelhus på over 150 m², end det er at renovere et gårdhus på 93 m² i et socialt boligselskab, er der noget galt.

Lejerne har haft huslejeforhøjelsen grundet udgifter til affaldssortering og nu udgifter til ladestandere, begge dele emner som ikke burde belaste huslejen, men burde løses af staten og kommunerne, så stop venligst med at tørre jeres problemer af på lejerne, løs dem selv.

Hvis politikerne bare havde været lige så handlekraftige, da spørgsmålet var at sikre lejerne større boligtilskud eller lempelser i tilskudsordningerne, så de ikke grundet dårlig økonomi blev presser ud af deres boliger.

Det er godt, vi har Socialdemokratiet, der lover at hjælper de svage og sikre en samfundsmæssig »retfærdig« byrdefordeling, men de principper svigter I, når lejere skal betale for halvfærdige luftkasteller som affaldssortering, der ikke virker og ladestandere, de aldrig får råd til at bruge, så hvis det er denne form for byrdefordeling, man i fremtiden kan vente fra jer, bør lejerne se sig om efter andre venner.

Publiceret 18 September 2019 06:00