Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Spild igen at udskifte vand- og varmemålere

Af
Leon Rasmussen,

Sletteland 10, og

Jørn og Dorthe Madsen

Sletteland 18, Albertslund

debat Det undrer os beboere på Sletteland, at der igen skal skiftes vand- og varmemålere i Albertslund Kommune.

Flere af ejendommene på vejen har inden for en kort årrække fået udskiftet vand- og varmemålere til digitale målere.

Kommunen har haft et udbud på udskiftning af vand- og varmemålere for at få flyttet forbrugerne over på digitale målere, så der kan ske fjernaflæsning af målerne. Endvidere for at begrænse det manuelle arbejde i forbindelse med måleraflæsning, samt at der etableres et fælles netværk til kommunens fjernvarmedrift.

Der skal udskiftes 16.500 målere i Albertslund Kommune, men ud af det samlede tal er 2.000 målere af mærket Kamstrup, som burde genbruges.

Diehl, som vandt udbudsopgaven har stillet kommunen en besparelse i udsigt på otte mio. kroner, så det blev et must, at alle Kamstrup-målere skal udskiftes til Diehl.

Det undrer, at der bruges ressourcer - såvel penge til nye målere som montørtimer - på at udskifte målere, som er fuld funktionsdygtige, men blot kræver, at der skal etablering/vedligeholdelse af et netværk til måleraflæsningen på varmeforsyningen. Kamstrup-målere kunne over tid så blive udskiftet.

Brugerne i ejerboliger og lejeboliger skal afse tid til at være hjemme for målerudskiftningen.

I sidste ende er det jo forbrugerne, som betaler for udskiftningen af målerne, og det giver jo også stof til eftertanke, hvorvidt der bliver opkrævet for meget hos forbrugerne.

Det er nok hverken Albertslund Kommune eller Diehl, som betaler for de nye målere.

Albertslund kommune er en grøn kommune, så derfor trækker fremgangsmåden med udskiftning af vand- og varmemålere i den forkerte retning på det grønne regnskab.

Publiceret 19 September 2019 06:00