DEBAT: For hvert barn der vælter, vælter en hel familie

P.v.a. Forældrenetværket Albertslund: Malene Adler, Præstehusene 55, samt Camilla Brandt McCue, Dorthe Huus-Nielsen, Diana Vang, Flemming Breuning, Henriette Ørberg, Jeanne Ellingsgaard, Lene Kristensen, Maja Lindeblad Jørgensen, Michael Adler-Platzer, Mette Brixen & Stig Ingelsson, Mia Charmani, Susie Pedersen, Søs Lunding og Tina Abel.

Socialforvaltning, skole, PPR udgør en ufrivillig treenighed: River I armen af én, så bløder alle tre enheder.

Den lovede genopbygning af det specialiserede Børne- og Ungeområde i kommunen er mere end et håndslag og en tyk handleplan for Familieafsnittet. PPR og de basale rammer for institutionerne er en essentiel del af den ”indirekte kvalitetssikring”, der er for børnene – dem må I ikke forringe, for så vælter I endnu flere børn omkuld.

For hvert barn der vælter, vælter en hel familie.

Børn og unge med særlige behov/diagnoser/handicap får ikke mindre behov for hjælp når de ignoreres.

Socialminister Astrid Krag (A) skriver i et indlæg i Altinget d. 12. september 2019, at det ikke skal være en kamp ude i kommunerne, at få den hjælp man har brug for – uanset om man er syg, ældre eller har et (barn med) handicap. Men det ER stadig en kamp at få korrekt støtte (til sit barn). Det kan tage halve og hele ÅR! Der er forbedringer og signaler om bedre forhold, men BUM! Så landede Budgetkatalog 2020.

I Del 1, side 28, er et forslag på bordet om at spare tilsvarende 20% af PPRs samlede kapacitet, optalt i antal stillinger (8 stillinger i forslag ud af ca 40 medarbejdere). Det vil direkte forringe muligheden for at elever med ’særlige behov’ kan identificeres rettidigt og dermed få korrekt hjælp. Hvad sparer I ved at lukke øjnene?

NOTE: Særlige behov er en fagterm og betyder ”noget udover det almenpædagogiske”, det kan være alt fra autisme, dysleksi, ADHD, motorisk udfordret, sent udviklet eller sociale udfordringer.

Elever med særlige behov får det ikke bedre af at vente. De får det endnu værre!

Hvis PPR mister kapacitet og kompetencer så vælter I børnene. Væltede børn kommer over i Familieafsnittet og så er de først dyre i drift, da der ofte opstår følge-diagnoser, yderligere behov for behandling, forældre der ikke kan varetage deres arbejde/bliver fyret eller går på orlov med Tabt Arbejdsfortjeneste for at passe barnet og det ender med visitering til specialskoler.

I har lige fået nedsat ventetiden på en PPV fra 9 til 1-2 måneder. Det er altså knap 1 skoleår, hvor barnet bare står og stritter og venter-venter. Derudover bliver familier med børn med særlige behov generelt dyrere i drift, idet der er overrepræsentation af forældre til disse der stresssygemeldes, mister beskæftigelse og overgår til 100 % offentlig forsørgelse i venteperioden. Nu er det i forslag at øge ventetiden igen – det er simpelthen uanstændigt! Det er jo to skridt frem og tre tilbage-logik.

PPR er børnenes eneste halmstrå for en uvildig og specialiseret vurdering og vejen til hjælp.

PPR er mørtlen, og er én af de eneste enheder der møder alle børn som har udfordringer. PPR er den eneste (forhåbentligt stadig) uvildige specialist-funktion vi tilnærmelsesvis har i kommunen. De er børnenes eneste garant (eller chance?) for specialiseret viden og kompetencer, og de samarbejder med alle slags pædagogiske praktikere og kan tale barnets sag i et tungt system (selvom nogle frygter for deres fremtidige uvildighed og faglige integritet, når de er underlagt skoleforvaltningen og skolelederne).

Giv PPR den specialiserede viden og det mandat der er nødvendigt for at kunne give ALLE børn en værdig og god skolegang - i rette tid. Tidlig og forebyggende indsatser skulle gerne være mere end tomme anslag i et fancy dokument, som få alligevel kan finde på kommunens hjemmeside.

Så længe der sidder børn og venter på den rette hjælp og støtte i årevis er det urealistisk at spare på PPR. Så længe man lokalt ignorerer overlægers tydelige anbefalinger for støtte til børn er det horribelt at spare på PPR og støttemuligheder. Det svarer til at man skærer 20% af almenpraktiserende læger væk, som ellers er dem der screener og behandler og ved specialiserede tilfælde henviser patienten til specialister.

Snebold-effekt: jo oftere du kun sparker bolden videre, desto større bliver den

Vi har ikke råd til at spare mere! Vi har slet ikke råd til at spare de forkerte steder. I er nødt til at bevare et helhedsorienteret blik på hele specialområdet/skole/PPR. Enhedsforvaltningen har ét samlet budget dog fordelt på flere mindre kasser. Lad være med at redde én balle og sende regningen over til ’de andre’. Der er ikke andre. Der er kun VI og VORES.

Vend spørgsmålet om og spørg jer selv: hvad koster middelmådighed og dårlige lappeløsninger?

Hvad koster en klagesag i administrationstimer? Hvor lang tid tager det at få et barn stabiliseret efter 2-3 års skolevægring ift tabt skolefaglighed, psykolog-support, behandling af komorbide tilstande, forældre-stress, fyrede forældre og sygemeldinger? Hvad koster væltede skolebørn i Tabt Arbejdsfortjeneste til forældre, som skal passe et barn derhjemme? Hvad koster det, at en 9-årig er selvmordstruet og bliver indlagt på en lukket børnepsykiatrisk afdeling? Hvad koster en behandlingsskole-plads ift at bevilge 12 timers specialundervisning, når først man opdager barnets behov – i stedet for at det bliver budgetternes kamp mod hinanden: hvem skal nu betale, og mens der diskuteres og spilles bold mistrives barnet og efterlades i venteposition i hård kuling?

Vi håber alle på en fagligt forsvarlig spareøvelse og at så mange børn og unge som muligt overlever.

Venlig og meget bekymret hilsen fra Forældrenetværket Albertslund.

FAKTA: Forældrenetværket er et borgerdrevet netværk for alle forældre, som har et barn/ung/voksent barn med særlige behov/udfordringer/diagnoser eller handicap. Alle albertslundere er velkomne. Der er ikke nogle krav til type udfordring. Vi har mere til fælles end den enkelte udfordring. Vi netværker og sparrer med hinanden og står sammen om et opsøgende og konstruktivt samarbejde med kommunen omkring problematikker og udfordringer på det specialiserede socialområde. Find os på Facebook.

Publiceret 19 September 2019 05:00