Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Hvem skal betale for rottespærre i kloakkerne?

Tommy Larsen, Ørnens Kvarter 9E

DEBAT Fredag den 26-07-2019 08:10 sendte jeg en mail til afdelingsbestyrelsen for VA 4 Syd og spurgte om der er lovkrav om hvem der skal stoppe rottespredning i kloakkerne?

Da jeg formoder at sommerferien er overstået og jeg stadig ikke har modtaget et svar, genfremsender jeg hermed min forespørgsel til et større forum i håb om at der er nogen der kan besvare spørgsmålet:

»Da jeg i referatet fra informationsmøde om Helhedsplan onsdag den 26. juni 2019 læste, at hvis der skal placeres rottespærre i HOFOR’s kloakker, skal afdelingerne overtage vedligeholdelse og drift af de dele af HOFOR’s kloakker hvor rottespærren skal placeres, var min første tanke hvad koster det på huslejen?

Og dernæst, er der ikke nogen lovkrav til HOFOR om at de skal sikre at der ikke spredes rotter og andre ubehagligheder fra deres kloakker til omgivelserne, herunder til de borgere de skal servicere? Det er vel ikke rimeligt at vi skal have ekstra udgifter pga. deres eventuelle problemer?

For der er vel ingen der er ansvarsfri i forhold til de skader og ulemper de direkte eller indirekte påfører andre?

Når man omlægger kloakkerne, vil man så sikre at vandlåsen fra kloakken og ind til boligerne sidder efter forskrifterne, så der ikke kommer dampe fra kloakken op i boligerne. Grunden til mit spørgsmål er at Kommunens Tekniske forvaltning i 1960’erne meddelte mig at der var givet dispensation til de fejlagtigt placerede vandlåse, der på det tidspunkt sad i rækkehusene, så spørgsmålet er om det samme er gældende i gårdhusene for her kan det også lugte fra afløbet.«

Huslejen i gårdhusene kan blive meget stor hvis man vedbliver med at påfører lejerne ekstra udgifter.

Publiceret 24 September 2019 08:38