Carl Andersen. Arkivfoto

Carl Andersen. Arkivfoto

DEBAT: Samarbejd med erhvervslivet om billigere velfærd

Carl Andersen, Morbærhaven 26L

debat Albertslund Kommunes økonomi er igen i vanskeligheder. Dette på trods af rekordhøj beskæftigelse, en voksende offentlig sektor og mange års stabilt politisk styre. Det kan kun undre, at man år efter år mangler penge i kommunekassen. Men nuvel - sådan er virkeligheden, og det skal der rettes op på. Borgmesteren har inviteret til borgermøder om besparelser på tværs af fagområder. Men hvorfor er det, at man ønsker at skære på serviceniveauet hos vores børn og ældre frem for at se på, om man igennem effektiviseringer og offentlig-privat samarbejde, kan få et budget i balance?

Albertslund Kommune er blandt Danmarks dårligste kommuner, når det kommer til at samarbejde med det private erhvervsliv om at løfte vores fælles velfærd. På det tekniske område som græsslåning, gadefejning og byggeri og renovering, er man på plads nummer 94 ud af 98 kommuner. Hvis Albertslund Kommune besluttende sig for at inddrage overes virksomheder i opgaveløsningen på dette område, vil man ifølge Dansk Byggeri kunne frigøre 7,5 mio. kr. årligt uden at forringe serviceniveauet. Potentialet er markant større, hvis man inddrager andre områder som uddannelse, social, ældre og kultur.

Jeg opfordrer derfor kommunalbestyrelsens medlemmer til, at sætte klare mål for offentlig-privat samarbejde og udarbejde udbudsplaner for vores fælles velfærd. På den måde kan vi borgere få den bedste service til den bedste pris i Albertslund.

Publiceret 25 September 2019 06:00