Løsningen er i følge Benny Klausen at flytte isoleringen fra den varme inderside til bygningens kolde yderside.

Løsningen er i følge Benny Klausen at flytte isoleringen fra den varme inderside til bygningens kolde yderside.

DEBAT: Bøn til kommunalbestyrelsen - brug jeres tilsynspligt til Galgebakken

Benny Klausen, Galgebakken Vester 8-3

Kære kommunalbestyrelse

Jeg skriver til jer fordi I som kommunalbestyrelse er tilsynsmyndighed til boligerne i Galgebakken.

Jeg vil bede jer om at gøre brug af jeres tilsynspligt, da det for mig ser ud som om planlægningen af renoveringen af Galgebakkens boliger er gået helt i stå, og jeg vil bede jer om ændre på dette forhold.

Baggrunden

13. september 2013 holdt Bo-Vest og Nova5 deres første møde om planlægning af helhedsplanen for renoveringen af Galgebakken. Mødet blev holdt i Galgebakkens Beboerhus hvor jeg tilfældigt opholdt mig i husets køkken som gæstekok, og jeg var derfor med på en lytter under hele mødet. Da BO-Vest og Nova5s møde var slut, var jeg sikker på at renoveringen af Galgebakken var i de bedste hænder.

Sådan kom det desværre ikke til at gå.

I dag 6 år senere er der stadig ikke kommet nogen løsning på Galgebakkens problemer med skimmel i boligerne.

På trods af opbygning af 4 prøvehuse og 60 møder i det udvalg som skal sikre at vores beboerrepræsentanter kan følge med i planlægningen af renoveringen, er der ikke kommet nogen løsning.

Det er blevet mere og mere klart for os beboere at hverken rådgiver Nova5, Bo-Vest eller en meget omtalt gransker fra firmaet Ekas ikke har kunnet levere en brugbar løsning.

Resultatet er at beboerne bliver holdt som gidsler i en magtkamp i mellem boligselskab, rådgiver, Landsbyggefond og Albertslund kommune. Landsbyggefonden og kommunen har et forslag til den rigtige løsning, men rådgiver og boligselskab vil en anden, men forkert løsning. Albertslund kommune har som tilsyns- og byggemyndighed det sidste afgørende ord, og Landsbyggefonden bestemmer over pengene og har dermed også en afgørende indflydelse.

For at standse denne, for Galgebakkens beboere, ulykkelige situation må parterne mødes og komme overens med en byggeteknisk og økonomisk acceptabel løsning.

Det alvorligste problem

Gulvene i Galgebakken er konstrueret forkert, for isoleringen er lagt lige under bræddegulvet og dermed på den varme side inde i boligen. Det er en meget alvorlig byggefejl, som også er årsag til den alvorligste del af problemerne med skimmel, og den fejl skal rettes.

Løsningen er at flytte isoleringen fra den varme inderside til bygningens kolde yderside.

Gulvenes kolde yderside er krybekælderens loft og det er på dette loft isoleringen skal placeres, men det er samtidig magtkampens tema. Nova5 og Bo-Vest påstår at arbejdet i kælderen ikke kan udføres da det er for dyrt og for besværligt bl.a. p.gr.a. Arbejdstilsynet regler. Landsbyggefond og kommune er ikke enig.

Forslag til løsning

Alle Galgebakkens 600 boliger har egen krybekælder men der er ikke kælderdør ned til alle kældre, men kun til hver boligblok. Løsningen er at der laves en ny kælderdør til hver eneste boligs kælder. Det vil gøre afstanden fra kælderdør til arbejdsstedet inde i kælderen meget kortere, og forenkle arbejdstilsynets godkendelse af arbejdet med at sætte isolering op i krybekælderens loft.

Det er dokumenteret at der er skimmel i alle Galgebakkens boliger og at mange bliver syge og må genhuses.

Den midlertidige renovering for denne skimmel koster nu forfærdelig mange millioner om året.

Det haster med at gøre brug af tilsynspligten kære kommunalbestyrelse.

Publiceret 26 September 2019 17:00