Tioåringarna i Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn ska under oktober lära sig hur de ska hantera en eventuell kris.

Tioåringarna i Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn ska under oktober lära sig hur de ska hantera en eventuell kris. Foto: Mostphotos.

DEBAT: Lærerkreds er enig med Nils Jul Gjerlev

Albertslund Lærerkreds v. Pia Henriksen, Kanalens Kvarter 40:

Det er med stor begejstring, at Albertslund Lærerkreds har læst kommunalpolitiker Nils Jul Gjerlevs (Kons.) læserbrev i Albertslund Posten den 17. september, hvor han endnu engang engagerer sig i den vigtige debat om, hvilken folkeskole, vi ønsker i Albertslund.

Vi er meget enige med Nils i, at folkeskolen skal have sit fokus på faglighed, dannelse og trivsel. Et fokus som i en årrække har stået i baggrunden for et mere teknokratisk skolesyn nationalt.

Vi støtter også, at korprojektet på Herstedøster Skole i indlægget bliver fremhævet som et godt eksempel på et glimrende dannelsesprojekt i samarbejde med lokalmiljøet. Det er dog også et eksempel på en af de mange øvrige opgaver, som lærerne i Albertslund Kommune påtager sig. Det er indlysende, at den slags gode tiltag kræver nogle engagerede lærere, der kan koordinere, holde møde med de involverede parter og så fremdeles. Man kan selvfølgelig ikke både planlægge store projekter og stå i klasselokalet samtidig.

Det er derfor vigtigt at understrege, at man ikke kan sammenligne lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal med andre kommuner uden at lave en grundigere undersøgelse af tallene. Tidligere tal viser, at der er en større mængde af øvrige opgaver for lærerene i Albertslund. Altså den tid hvor man arbejder med andet end den egentlige undervisning ude i klasserne.

Derudover ved vi også, at vi har flere børn med særlige behov end andre sammenlignelige kommuner, hvilket kræver samarbejde med en lang række af fagpersoner som fx læsekonsulenter, psykologer, specialpædagogisk bistand og supervision af forskellig art.

Det er derfor ikke en mulighed på nuværende tidspunkt at sikre kvalitet i undervisningen, hvis man fjerner flere hænder, da der er nødt til at være sammenhæng mellem tid, opgaver og ressourcer.

Et fokus på stærk faglighed og dannelse forudsætter også uddannede lærere, som føler et tilhørsforhold til kommunen og ikke er på gennemfart. De seneste tal viser, at 20 % af lærerne ude i klasseværelserne ikke har en læreruddannelse.

Lærerne står i forreste række hver eneste dag, og er de første, der ser konsekvenserne af besparelser. Derfor er det vores opgave at fortælle alvoren. Der er mange spareforslag i kataloget, som vil kunne ramme skolen, men da træerne ikke vokser ind i himlen, har vi valgt at advare mod den del, som vi mener vil få den største betydning.

Det håber vi naturligvis, at kommunalbestyrelsen vil lytte til, således at vi kan fortsætte med at skabe den bedste skole sammen.

Publiceret 26 September 2019 06:00