Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Politikere – tænk jer godt om

På vegne af pædagogernes tillidsrepræsentanter, Randi Tielbo, Faglig sekretær, BUPL Storkøbenhavn

debat Ovenpå et fantastisk forår, hvor forældre og personale sammen med en del politikere var på barrikaderne for minimumsnormeringer og der i det hele taget var fokus på vilkårene for vore børn og personale i dagtilbud, SFO og klubber, er det noget af en mavepuster at se administrationens meget omfattende sparekatalog for budget 2020-

Vi nævner i flæng: kortere åbningstid, 2 ugers ferielukning, fjernelse af den tidlige indsats overfor børn og familier med udfordringer, færre midler til sprogindsatsen, forringelser af vikardækning ved langtidssygdom, reduktioner i den sociale pulje og nedsættelse af pædagogandelen i dagtilbud. Derudover mindre tid til at forberede det pædagogiske arbejde med børnene i folkeskolen og forringelse af klubmedarbejdernes inklusions- og trivselsarbejde. Alt sammen forslag der får alvorlige konsekvenser for personaledækningen i dagligdagen med store serviceforringelser til følge.

Der er tale om så indgribende forslag, at det er svært at genkende forårets krav og ønsker – og ikke mindst Albertslunds Kommunes ambitioner om at være kendt som en særdeles børnevenlig kommune.

Vi beder til, at politikerne tænker sig godt om og afviser forslagene på børne- og skoleområdet eller i det mindste luger kraftigt ud i katalogets værste tidsler.

Til gavn for børn, unge og forældre.

Albertslund som børnenes kommune.

Publiceret 27 September 2019 11:28