Poul Evald Hansen. Arkivfoto

Poul Evald Hansen. Arkivfoto

DEBAT: Radiogrunden - hvad sker der nu?

Poul Evald Hansen, Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund

debat Vi er i gang med at kontakte DNs sekretariat omkring sagen for DN-Albertslund og gruppen Bevar Vestskoven.

Jeg oplever, at Miljøstyrelsens ændring af den første afgørelse om fredskov er udtryk for magtfordrejning, da den nye høringsperiode, der førte til den ændrede afgørelse, ikke har ført til nye oplysninger; altså at man har truffet 2 forskellige afgørelser på samme grundlag, og at vi derfor taler om en overtrædelse af styrelsesloven og forvaltningsloven. Men vi skal lige have en juridisk kyndig på sagen.

Byggeri op i Vestskoven på Radiogrunden er i lodret modstrid med det grønne grundlag for den nye regering, herunder tankerne omkring skovrejsning, natursikring og styrkelse af befolkningens adgang til naturen og mulighed for naturoplevelser.

En bebyggelse på Radioarealet vil i øvrigt være imod stationsnærhedsprincippet for bebyggelser (der er over 2 km. over til den kommende letbane ved Ring III, og over 3 km. til Albertslund S-station). Der vil sikkert skulle ske en genåbning af spærringen af Gammel Landevej og en hel masse andre ting, der vil føre til øget trafik i den nordlige del af kommunen.

Vi vil kæmpe fra hus til hus i denne sag, og jeg kan forsikre for, at det sidste væsentlige ord ikke er sagt.

Publiceret 04 October 2019 04:00