Steen Christiansen. Arivfoto

Steen Christiansen. Arivfoto

DEBAT: Svar på spørgsmål fra Leif Svendsen

Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune

debat Den 24. september 2019 sendte jeg et svar til Leif Svendsen på de spørgsmål han tidligere på året stillede her på Albertslund Posten hjemmeside. Svaret vil Leif Svendsen gerne have offentliggjort på samme side. Det har jeg naturligvis intet imod. Derfor gengives svaret her:

Kære Leif Svendsen

Tak for din henvendelse.

Sandsynligvis er du klar over, at dine spørgsmål ikke er helt så enkle, fordi svarene afhænger af en lang række ubekendte.

Lad os bare for eksemplets skyld sige, at vi vil regne på konsekvenserne af, at 1000 nye borgere flytter ind i kommunen.

Den første ubekendte er, hvem de 1000 er. Hvor mange af dem er børnefamilier? Hvor mange er studerende? Hvor mange er uden for arbejdsmarkedet? Hvor mange bliver syge og får brug for hjælp af den ene eller anden slags? Hvad er deres forbrugsmønster? Hvilke interesser har de? Går de på biblioteket, til ridning eller i musikskolen? Er det Badesøen eller Vestskoven, der appellerer mest?

Men lad os alligevel regne på et lidt firkantet eksempel. Et eksempel, hvor de 1000 nye borgere er børnefamilier – 250 familier med to forældre i fuldtidsarbejde og to børn i forskellige aldre. Det vil rundt regnet give 50 mio. kr. på indtægtssiden. Til gengæld vil deres træk på skole, dagtilbud, klub og SFO svare til ca. 30 mio. kr. på udgiftssiden. Altså vil 1000 nye ”firkantede” borgere give en positiv kommunaløkonomisk effekt på rundt regnet 20 mio. kr.

De penge vil så skulle indgå i den samlede kommunale økonomi, som vi alle ønsker at stabilisere, så den er robust til at kunne håndtere kommunens demografiske udvikling, bl.a. med flere ældre.

Boligmarkedet er også en væsentlig ubekendt, der bl.a. betyder, at vi ikke på forhånd fuldstændig kan definere og forudse, hvilke boligtyper der bygges og dermed hvilke mennesker, der rent faktisk flytter ind. Udviklingen i den resterende befolkning i kommunen kan heller ikke forudses med sikkerhed. Derfor kan man ikke fastsætte et egentlig breaking-point for, hvor mange nye skattebetalende borgere, vi skal have, for at få en økonomi i ubøjelig balance.

Men du har helt ret i, at min vision er at tiltrække flere ressourcestærke borgere til Albertslund. Det skyldes først og fremmest, at vi med et stærkere indtægtsgrundlag i form af øgede skatteindtægter bliver mere uafhængige af f.eks. udligningsordningen.

Det mener jeg vi bedst får ved at udvikle byen, så den kan tiltrække nye borgere, der kan bidrage til det. Det vidner det groft udregnede eksempel, som vi har lavet til dig, også om. Og min politiske målsætning er, at byen udvikler sig med op mod 10.000 nye borgere over de næste 10-20 år. De nye borgere skal tage del i vores by og have gavn af alle byens kvaliteter, og i min optik skal de bo i blandede boliger, og derfor skal der både bygges ejerboliger, almene boliger og private udlejningsboliger.

Endelig har du ret i, at budgetloven og servicerammen betyder noget for den velfærd, vi som kommune kan levere. Men økonomien er det afgørende. Og det er alt andet lige ikke muligt at levere den velfærd, vi vil, uden et både stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund.

Publiceret 04 October 2019 05:00