Der er også ældre beplantning med stor biodiversitet på Radiogrunden. privatfoto

Der er også ældre beplantning med stor biodiversitet på Radiogrunden. privatfoto

DEBAT: Vi skal ikke fælde skoven, bare fordi vi kan!

Kulturøkologisk Forening i Albertslund. Årsmøde 1. oktober 2019

debat Et er, at Miljøstyrelsen nu har givet os lov til at fælde Vestskoven på Radiogrunden, men det er ikke ensbetydende med, at vi skal! Vestskoven er en grundlæggende del af vores bys identitet, og det er i vores lod at forsvare den - for den kan ikke selv. Men det er ikke kun for skovens skyld, vi skal forsvare den, vi skal også gøre det for vores egen. Verden skriger på mere skov for at imødegå klimakrisen og det dramatiske tab af biodiversitet. Det er meget alvorligt, og det skal vi ikke ignorere lokalt.

Vores bys ”udvikling” skal derfor ikke ske på bekostning af skoven. Tværtimod – den gode, langsigtede, bæredygtige udvikling er at finde løsninger, hvor byen får mere natur og flere træer, samtidig med at indbyggertallet stiger. Det er ikke let, men det er den udfordring vi skal finde løsninger på - og ikke bare vælge den nemme og fælde skoven. Begynder vi først på det, mister vi vores troværdighed, og hvad siger vi så til de næste, der også vil gøre indhug på skoven?

Albertslund skal være en del af løsningen, ikke en del af problemet! Det opfordrer vi vores ledelse i kommunalbestyrelsen til at leve op til, når lokalplanen for Radiogrunden kommer på dagsorden næste gang. Hvis der er nogen, der skal forsvare Vestskoven, er det os i Albertslund!

Publiceret 05 October 2019 05:00