Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Svar på indlæg om at asfaltbelægningen på Egelundsvej

Hans-Henrik Høg, leder af Byg, Miljø & Trafik i Albertslund Kommune.

debat I et læserbrev på Albertslund Postens debatside skriver Stephan Jensen om asfaltbelægningen på Egelundsvej.

Jeg vil med dette indlæg forsøge at svare på de spørgsmål, som Stephan Jensen stiller i sit indlæg.

Da Albertslund Kommune beklageligvis kun har begrænsede ressourcer til rådighed for asfaltarbejder (nyt slidlag), udføres disse efter en liste som prioriteres ved en løbende gennemgang af alle kommunens vej- og stistrækninger.

Efter denne liste var det planen at udlægge nyt slidlag på Egelundsvej i år, men dette arbejde er udskudt til 2020, da HOFOR snart går i gang med at renovere deres regn- og spildevandsledninger under vejen.

Udskydelsen sker for ikke at bryde overfladen på et nyt slidlag, og dermed sikre at den nye asfalt får den længst mulige levetid.

Hvad angår huller og revner i asfalten bliver de i første omgang som regel repareret enkeltvis (ikke med nyt slidlag).

Det arbejde står Albertslund Kommunes Materialegård for, ligesom Materialegården også holder øje med og reparerer huller i asfalten, når de er til fare for trafiksikkerheden eller til voldsom gene for trafikanterne.

Derudover fører Materialegården vejtilsyn med alle kommunens veje og stier to gange om året og her bliver der registret hvor der er akutte skader som skal udbedres.

Ud over disse tilsyn, lapper Materialegården løbende huller i asfalten gennem hele året, så snart de opdager eller gøres opmærksom på dem.

Opdager man huller i vej eller sti kan det derfor være en god idé at benytte vores ”Giv et praj” service, hvor indberetningerne bliver sendt direkte til det relevante arbejdssjak på Materialegården.

Det kan ske ved at hente app’en ”Giv et praj - Albertslund Kommune” ned på mobilen eller via kommunens hjemmeside albertslund.dk/givetpraj

Albertslund Kommune prøver således at følge med og lappe de huller der kommer på vejnettet - ikke mindst som følge af den tunge trafik i forbindelse med de store renoveringer af boligområderne rundt om i kommunen.

Og huller i belægningen har det desværre med at vokse pga. af vand, temperatur og tung trafik, så en lille skade på veje som Egelundsvej med en tynd belægning, hurtigt kan udvikle sig.

Jeg vil derfor opfordre bilisterne til at køre efter forholdene på de veje hvor de er bekendt med der kan være huller.

Publiceret 08 October 2019 08:00