Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Intet “breaking-point” for balance i kommunens økonomi

Leif Svendsen, Enebærhaven 101

debat Tak for svaret fra borgmester Steen Christiansen. Svaret bekræfter, at vi er enige om hvor usikkert det er at angive hvor mange nye borgere der skal til for at gøre Albertslund ”både stærkere, rigere og mere uafhængigt”.

Jeg er i tvivl om, hvor vidt en nettotilgang af nye borgere i kommunen, vil give bedre service for børn, unge og ældre. Svaret fra borgmesteren understreger den tvivl. Man kan ”ikke fastsætte et egentligt “breaking-point” for, hvor mange nye skattebetalende borgere, vi skal have, for at få en økonomi i ubøjelig balance”, skriver borgmesteren.

Meget enig i dette, og også enig i, at der ikke findes enkle svar på mine spørgsmål som borgmesteren skriver, ”fordi svarene afhænger af en lang række ubekendte”. Borgmesteren nævner en række eksempler på de ubekendte. Der kunne nævnes flere end disse. Det er lige præcis sagen. Hvilke indtægter og udgifter bliver der reelt tale om når der kommer nye borgere?

Borgmesteren laver et eksempel med 1000 nye borgere (250 x 2 voksne på fuldtid og 2 børn). Denne ideelle og optimistiske tilgang til hvilke nye borgere Albertslund kan tiltrække, ”vil give en positiv kommunaløkonomisk effekt på rundt regnet 20 mio. kr.”, skriver borgmesteren. Så med forventningen om 10.000 nye borgere i 2030, vil skatteindtægten (den ideelle og optimistiske) være øget med 200 mio. kr.

Vil netto skatteindtægten blive mindre end 200 mio. kr.? Borgmesterens udsagn om, ”at vi ikke på forhånd fuldstændig kan definere og forudse, hvilke boligtyper der bygges og dermed hvilke mennesker, der rent faktisk flytter ind”, kan jo vælte den forudsigelse han selv er kommet med baseret på de 1000 familier med 2 voksne på fuldtid og 2 børn. Så en optimistisk estimeret skatteindtægt på de 200 mio. kr. i 2030 kan sagtens vise sig at blive mindre.

Der et par ubekendte mere: Den Kommunale Udligningsordning og Budgetloven. Begge regulerer det økonomiske råderum kommunen har. Her kunne det være interessant at få oplyst hvordan den øgede skatteindtægt på 200 mio. kr. påvirker det udligningsbeløb kommunen får. Vil det stige eller falde?

Om Budgetloven skriver borgmesteren, at “budgetloven og servicerammen betyder noget for den velfærd, vi som kommune kan levere”. Meget forsigtig udmelding, men dog en indrømmelse af at borgmesteren også er enig i at Budgetloven lægger begrænsninger på serviceniveauet. Vil derfor opfordre borgmesteren til at tilslutte sig Socialdemokratiets krav om ændringer i Budgetloven. Budgetloven har de sidste 7 år forhindret landets kommuner i at bruge 23 milliarder i kommunal service.

Vil de 10.000 nye borgere og en optimistisk ekstra skatteindtægt på 200 mio. kr. i 2030 så give borgerne bedre service på børn, unge og ældre området? Det kan der altså ikke siges noget præcist om.

Hvor vidt der skal bygges 100, 1000 eller 4400 nye boliger frem mod 2030 for at gøre Albertslund ”stærkere, rigere og mere uafhængigt” er heller ikke til at sige – der er ikke et ”breaking-point”.

Publiceret 09 October 2019 04:00