Arkivfoto

Arkivfoto Katarina Sundelin / PhotoAlto

DEBAT: Vi skal turde stille trælse spørgsmål, selvom det ikke er populært om budgettet

Hediye Temiz, kommunalbestyrelsesmedlem og formand for kultur- og fritidsudvalget og Martin Klitgaard Rytter, medlem af Radikale Venstre.

debat Lasse Wilson Crüger skriver i et debatoplæg under overskriften “Bekymrende udmeldinger fra kulturudvalgsformandens parti om at spare på kulturen”, at det er “rystende” at vi fra Radikal side stiller spørgsmålstegn ved muligheden for besparelser på kultur og fritid.

Det er dybt ubehageligt at skulle spare så mange penge. Der er ingen nemme besparelser - og ligegyldigt hvor man skærer, så går det ud over nogen.

Derfor er det også dybt urimeligt ikke at diskutere alle muligheder.

Vi er den kommune i landet som bruger mest på kultur og fritid målt per borger. Det er et faktum.

Det afspejler sig ikke i forvaltningens sparekatalog - hvor spareforslagene på kultur og fritid er relativt meget små.

I sparekataloget foreslår forvaltningen at reducere i mængden af pædagogiske vejledere og psykologer, der hjælper de allersvageste børn. Det foreslås at man skal forringe tandplejen for de allermest udsatte. Det foreslås at man skal forringe rengøringen hos de ældre. Det foreslås at reducere i plejen af de demente. Det foreslås at forringe indsatsen om kostvejledning for de svage ældre, som er småtspisende - og som har brug for en ekstra hånd. Det foreslås at lukke klubben, som er et tilbud for psykisk syge/sårbare voksne.

Der foreslås med andre ord store besparelser på de allersvageste - men relativt små på de stærkeste.

Det burde man blive rystet over.

De svage borgere kan ikke skrive lange høringssvar. De har ikke en Lasse til at skrive debatindlæg for at forsvare dem..

Det er rystende, at vi skulle diskutere at lukke ‘klubben’ uden samtidig at drøfte penge brugt på kultur og fritid.

Det er derfor vi stiller spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt at friholde visse områder for seriøse besparelser.

Radikale ønsker som udgangspunkt IKKE at afvikle eller spare på Ridecentret, Musikteatret, Birkelundgaard eller andre steder. Men vi ønsker heller IKKE at afvikle Dyregården, Børnefestugen, hjælpen til de svage børn, hjælpen til de demente eller de mange foreslåede besparelser i sparekataloget.

Men der skal spares - og er det så ikke fair nok at stille spørgsmål?

Når der mangler penge - hvorfor skal vi have et ridecenter drevet af kommunalt ansatte? Der findes kun 2 af den slags i hele Danmark. Kunne det ikke køre rundt på fonds- eller foreningsbasis - ligesom ridecentre i resten af landet?

Når der mangler penge - skal vi have en kommunalt drevet biograf? - kan man ikke drive den del på foreningsbasis - ligesom man eksempelvis gør i Glostrup?

Når der mangler penge - kan Birkelundgaard (som kommunal bygning) ikke udnyttes bedre end den gør i dag, sådan den blev brugt til andre formål når der ikke er arrangementer i bygningen? Man har delte forenings og kulturhuse i mange andre kommuner, hvorfor ikke i Albertslund?

Er det helt urimelige spørgsmål? Når vi diskuterer at fjerne psykologerne og de pædagogiske vejledere? Når vi drøfter at skære på rengøringsniveauet til de ældre?

Vi håber alle at kunne lande et afbalanceret budget, hvor det ikke går hårdt udover alt for mange. Det kræver at vi tør stille de trælse spørgsmål - også selvom det ikke er populært.

Publiceret 18 October 2019 08:27