Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Det er ikke borgernes job at føre tilsyn med kommunens veje

Stephan Jensen, Kløveren 3a.

debat Svar på indlæg, 15 okt. fra Hans-Henrik Høg, leder af byg, miljø & trafik.

Tankevækkende at svar først gives fra kommunens side, når klagepunkter bringes i avisen. Hans-Henrik Høg oplyser, at Albertslund kommune udfører vejtilsyn 2 gange om året. Derudover skriver han, holder materialegårdens mandskab øje med vejene og ”lapper” løbene huller. Fakta er at hullerne i Egelundsvej ikke var kommunen bekendt (det skriver kommunens forsikringsselskab i mail til Tryg d. 7. 8. 19.) og derfor ikke udbedret. Man kendte til Egelundsvejens dårlige stand, jeg citerer:”…en lille skade på veje som Egelundsvej med tynd belægning, hurtigt kan udvikle sig.” (Hans-Henrik Høg, Albertslund posten 15 okt. 2019). Man var bekendt med den øgede trafikbelastning i forbindelse med gårdhavehusrenoveringen. Og alligevel skærpede man ikke tilsynet med vejen.

Nu har kommunens borgere så fået en app. Tak for det. Men det er stadig ikke borgernes job at føre tilsyn med kommunens veje. Det endelige ansvar ligger hos Albertslund kommune, som vejmyndighed. Alligevel kan vi mellem linjerne læse, at det ansvar fralægger man sig. Erstatning for de udgifter borgerne pålægges gennem kommunens forsømmelse, den kan vi kigge i vejviseren efter. Dybe huller kan jo, må vi forstå, opstå ”over night” og er derfor umulige at forudse. Bilisterne kan i stedet have en person gående foran med et lille flag, klar til at advare om evt. fare.

Jeg tror at en del af mine medtrafikanter, ligesom jeg finder dette – tankevækkende.

Publiceret 21 October 2019 06:00