Helge Bo Jensen. Arkivfoto

Helge Bo Jensen. Arkivfoto

DEBAT: Budgetforlig ikke for børn?

Helge Bo Jensen, Medlem af KB for Enhedslisten

Budgetforlig ikke for børn?Kommunens budget for det kommende år skulle gerne løse flere problemer end det skaber. Ikke mindst på børneområdet. Der er desværre meget der tyder på, at det går helt modsat i år. Budgetforhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men de går indtil videre ikke godt for vores børn - og desværre heller ikke for vores ældre eller de socialt udsatte i kommunen.

Enhedslisten går stærkt ind for minimumsnormeringer i daginstitutionerne, men hvis de flere pædagoger betales af afskedigelse af andre pædagoger i daginstitutionerne og andre ansatte på børneområdet, så kan det være det samme. For så bliver påstanden om, at vi vil satse på børnene, meget hul. Ja faktisk kan det ende med, at de mest pressede institutioner med langtidssyge og store sociale udfordringer i 2020 efter indførelse af minimumsnormeringer får færre voksne omkring børnene, end der er nu. Det kan ske, hvis borgmesterens model for minimumsnormeringer indføres på bekostning af forsikringsordningen for langtidssyge og den foreslåede nedskæring af de midler, der fordeles efter de sociale kriterier.

Samtidig kan forhandlingerne meget vel ende med, at bespisningen i vores daginstitutioner gøres forældrebetalt. Hvis dette forslag vedtages, betyder det en stor ekstra økonomisk belastning for børnefamilierne - og hvert andet år skal hver enkelt forældrebestyrelse stemme om, hvorvidt ordningen skal afskaffes og erstattes af madpakker. Med andre ord risikerer vi at afskaffe en ordning, der i årtier har sikret sund økologisk kost til alle vores børn. Sker det, vil der samtidig forsvinde ca. 13 gode stillinger. Man må jo så håbe, at der mirakuløst dukker andre tilsvarende stillinger op på vores jobcenter. De menneskelige omkostninger er store og vi risikerer, at en stor del af besparelsen blot går til dagpenge, kontanthjælp mv.

Vi håber, at et flertal i kommunalbestyrelsen besinder sig og ser sig om efter besparelser og nye indtægter, der ikke rammer vores velfærd og vores børn.

Der er en række bedre alternativer:

Hvorfor ikke vente med de ambitiøse anlægsprojekter til vi har råd?

Hvorfor ikke få styr på de store udgifter til indkøb og håndværkerudgifter?

Hvorfor ikke bremse op for dyre konsulentydelser og selvkørende gadelygter?

Hvorfor ikke overveje en skattestigning med kompensation til de dårligt stillede?

Publiceret 27 October 2019 10:36