Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Kniven skærer dybt i forholdene for svage unge

Medarbejderne på Albertslund Ungecenter

debat S, SF og R har med deres flertal besluttet en nedskæring på Albertslund Ungecenter på 18-20%. Det skal ses i lyset af at virksomheder generelt finder besparelser på 3% voldsomme. Det skal også ses i lyset af, at der allerede tidligere er skåret ind til benet. Bare sidste år lukkede man UP-klassen. Det særlige projekt for unge med svære, individuelle problemstillinger. Lærernormeringen har desuden været presset af reduceringer og flere opgaver.

Af de 5 grupper i ungdomsskolen, lukker man nu 1 gruppe med lærerstillinger på spil. Administrationen rammes, ledere rammes, fritidsundervisningen bespares. Næsten alle besparelsesforslag i Budget 2020 blev vedtaget, et enkelt reduceret.

Man sidder måske og tænker, ‘Nå, ja skal vi ikke alle spare?’. Jo, men hvorfor sparer vi så hårdt, på de unges fællesskab på tværs og særligt de udsatte unge? - Hvad forventer vi at vinde ved det?

For at citere Ungerådet “Det er et vigtigt socialt sted. Unge som har haft det svært kommer ind og får sociale kompetencer og den undervisning, de behøver. Hvis man har behov for ekstra undervisning, lektiehjælp eller skal have lidt ekstra, fordi man har ADD, ADHD eller dysleksi, så er det her, vi får hjælpen.”

Albertslund Ungecenter er det centrale sted i byen, hvor unge i fritiden mødes for læring på tværs af socio-økonomiske skel, på tværs af områder og afstande i byen, på tværs af uddannelsesniveauer. De mødes, lytter og lærer sammen.

Publiceret 31 October 2019 17:00