Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Administration sendt op på månen?

Medarbejderne på Albertslund Ungecenter

debat Det snævre flertal har i Budget 2020 besluttet at spare 40%+ på klubbernes og Ungecenterets administration. Det bliver omtalt som en effektivisering, som kan udføres ved at man sammenlægger de to administrationer.

Forslaget bygger på, dels en manglende kendskab til de administrative krav og opgaver, og dels på egentlige beregningsfejl. F.eks. mener man at 1,9 stilling kan beløbe sig til en besparelse på 1,3 mio. Det er selvfølgelig helt sort, når en gennemsnitslønning ligger på omkring 450 000 kr for en fuldtidsstilling. Der er, når man kigger på beløbet, altså reelt tale om en besparelse på 3 stillinger.

Der er i alt mellem klubberne og Ungecenteret 4,8 fuldtidsstillinger. Af de lønkroner betales en socialrådgiver og en administrationskoordinator også - de må formodes at have lidt andre opgaver. Hvem mon egentlig der er tilbage til at løse de almindelige opgaver?

Ved sammenlægningen er der ikke umiddelbart planer om at fjerne nogle opgaver, og det er bl.a. her at den manglende kendskab fra forslagsstilleren træder igennem. Ungecenteret f.eks. er åben i hverdagene fra 8:30 til 21:30. Der bliver lavet administrationsopgaver i hele åbningstiden. Det består bl.a. af løn (månedsvis), pedelarbejde (opgaveovertagelse fra tidligere besparelser), ind-/udmeldelser, telefon, forældreservice, lovkravsstatistikker, 2 forskellige elevregistreringsprogrammer (700 elever) osv. Der er kort sagt lige så meget arbejde, som på en stor folkeskole.

I budgetforslaget fremstod det procentvis, at man i AUC brugte dobbelt beløb på administration, i sammenligning med folkeskolerne. Der var ikke taget højde for forskellen i åbningstid. Tager man højde for det, er administrationsomkostningerne de samme.

Det er ganske svært at se, hvordan den vedtaget besparelse reelt kan udmøntes.

Publiceret 01 November 2019 04:00