Paw Østergaard Jensen. Privatfoto

Paw Østergaard Jensen. Privatfoto

DEBAT: Budgettet er gået over til vintertid

Paw Østergaard Jensen, formand social og sundhedsudvalget

Budget 2020

Her kan man for alvor snakke om at vi er gået over til vintertid.

Og det der med at stille ’urene’ frem til sommertid allerede i marts næste år må vi nok udskyde et år eller to, for at blive i billedsproget.

Det er et hårdt budget. OG det har været hårdt at forhandle det på plads. Men det er for intet at regne imod hvor hårdt det bliver at sætte i verden og endnu værre for berørte borgere at opleve det udfoldet nedover posterne som rammes af besparelserne. Vi kommer rundt og skærer mange steder.

Det gælder ikke mindst på administrationen. Dét som nogle ynder at kalde ”kolde hænder”. Jeg har i øvrigt aldrig abonneret på den betegnelse OG nu vil vi se at også her har det direkte borgerrettet konsekvens at fjerne funktioner og afskedige folk. Men det er økonomisk nødvendigt.

Det er et budget der stiller krav til Albertslunderne og byens ansatte. Krav til at deltage i at finde gode løsninger på en række områder OG krav til at få gennemført de trufne prioriteringer på en så skånsom måde som muligt.

Den række af besparelser som lå på bordet foran os i processen havde vi hele vejen rundt grundige snakker om. Og det er min oplevelse at der blev lyttet til hinanden, selvom aftalen endte med at blive smallere end jeg og de øvrige i budgetflertallet egentligt ønskede os det.

Ikke mindst indenfor kulturområdet gør det ondt. Vi har bestræbt os på at give plads til proces, for om muligt at finde en anden organisering eller tilpasse niveauet for at kunne videreføre de forskellige aktiviteter der er peget på i budgetaftalen. Og på den måde alligevel hjemtage den nødvendige besparelse.

Der er meget proces i dette budget i det hele taget, hvilket også ses af omfanget af aftalen, hvor en del af disse er nærmere beskrevet. Proces som vil vende op og ned på selvforståelsen og bl.a. udfordre nogle af byens kulturinstitutioners eksistens i sin nuværende form.

Der er ikke meget i den Albertslundske kommunale organisation, der går fri. Trods investeringer på udvalgte indsatser, ér det et sparebudget. Alle steder skal der tænkes nyt for at levere den vigtige borgernære service og en del steder vil denne blive reduceret som følge af dette budget, det kan vi ligeså godt indrømme.

Jeg er dog rigtig glad for at være kommet igennem med at oprette en stilling med en pårørenderådgiver og få gennemtænkt hele indsatsen omkring at få styrket støtten til pårørende og deres vigtige bidrag. Sammen med et fokus på at hjælpe frivillige indsatser er der her et område hvor forskellige bundlinjer møder hinanden, og vi kan gøre det både mere værdigt, bedre og billigere på samme tid.

Selve budgetprocessen kommer vi også til at håndtere på en anden måde næste år. En mere borgerinddragende facon, men også hvor vi bør undgå at have tre måneder med en masse medarbejdere, som går og afventer sin og deres områdes skæbne. Vi bør i min optik forsøge have mere politisk afklaring før vi kaster et utal af spareforslag ud i det offentlige rum.

Vi har vedtaget et budget 2020 som kræver det bedste af alle i Albertslund, men det har jeg også tillid til vil komme frem. OG jeg er sikker på vi med fælles hjælp også kan genkende det Albertslund vi ser på den anden side af 2020.

Publiceret 06 November 2019 09:05