DEBAT: Barnets næste 13 år er vel også vigtige?

Maiken Bryde Amisse, formand for Albertslund Lærerkreds, Kreds 25:

Budget 2020 er vedtaget, og politikerne har ikke haft en nem opgave med de besparelser, som der var lagt op til.

Minimumsnormeringer i børnehaver, ny sportshal og et korprojekt er områder, hvor der er prioriteret at tilføre midler i disse svære tider, samtidig med at der spares fire stillinger på PPR, fire lærerstillinger, fem-seks stillinger på klubberne, for blot at nævne nogle af de børneområder, hvor der fjernes midler.

"Barnets første 5 år er vigtige", er et af argumenterne, der fremføres. Det kan ingen være uenig i, men det er barnets næste 13 år vel også?

Når alle lærere skal undervise lidt mere, når sagsbehandlingen forlænges på PPR eller når der bliver længere imellem pædagogerne på klubberne, har det indflydelse på Albertslunds børn. Måske især de børn, som i kortere eller længere tid har brug for voksne til at støtte, undersøge, hjælpe, være nærværende og nysgerrige på, hvordan disse børn får udnyttet deres potentiale til fulde.

Det er beklageligt og trist, at disse børn rammes, samtidig med at overskriften på budgetforliget, er at "vi prioriterer børn". Det er ikke troværdigt for os, der arbejder med børn, som er fyldt 5 år. Det vil klæde politikerne at fortælle vælgerne og medarbejderne åbent, om de mange stillingsnedlæggelser og alle de andre besparelser, fremfor at gemme sig bag en overskrift om minimumsnormeringer, som mange - især småbørnsforældre og vælgere - selvfølgelig er tilfredse med.

Publiceret 07 November 2019 09:00