I det nuværende kommunalbudget er der fra 2021 sat penge af til indførslen af minimumsnormeringer i de kommunale daginstitutioner. Men de afsatte penge kan nu forsvinde ned i kommunekassens sorte hul.

I det nuværende kommunalbudget er der fra 2021 sat penge af til indførslen af minimumsnormeringer i de kommunale daginstitutioner. Men de afsatte penge kan nu forsvinde ned i kommunekassens sorte hul. Rawpixel.com - stock.adobe.com

DEBAT: Minimums-normeringer sker på bekostning af skolebørnene

Randi Tielbo, faglig sekretær, BUPL Storkøbenhavn:

Så blev vores værste frygt til virkelighed.

Vi takker dog for beslutningen om, at Albertslund arbejder sig hen mod minimumsnormeringer. Et meget tiltrængt løft er på vej til dagtilbuddene, og vi er spændte på at se den konkrete model, og om der er afsat penge nok til at nå i mål.

Samtidig er vi voldsomt bekymrede for den pris skolebørn i SFO og klub må betale: Personalereduktioner i SFO og klub på 3 mio. kr. i 2020 stigende til 5 mio. kr. i 2023. Det svarer samlet set til rundt regnet 13 stillinger.

Dertil kommer reduktioner i den kriminalpræventive enhed for ½ mio kr. samt nedskæringer på drift i klubberne.

Det er svært at se, hvordan pædagogerne i klub og SFO skal kunne løfte det pædagogiske arbejde, når dage med 3 voksne til 90 børn ikke er unormalt i eftermiddagstimerne.

De gode resultater, der skal skabes i dagtilbud med minimumsnormeringer risikerer at blive ædt op af besparelserne på skolebørnene.

Det er svært at finde begejstringen.

Hvis finanslovsforhandlingerne resulterer i penge til minimumsnormeringer, ser vi gerne, at vi sikrer os, at minimumsnormeringerne kommer helt i mål. Vi forventer at en genopretning på klubber og SFO sættes i gang senest ved budget 2021.

Publiceret 07 November 2019 08:00