Radiogrunden. Arkivfoto: NGH Luftfoto

Radiogrunden. Arkivfoto: NGH Luftfoto

DEBAT: ”Aktiv by med rig natur” – lad radiogrunden være

Leif Svendsen, Enebærhaven 101

debat Albertslund skal være en “Aktiv by med rig natur” skrives der i den nye ”planstrategi 2019”, som snart skal behandles på kommunalbestyrelsesmøde og sendes ud til høring. Det er spændende læsning om fremtiden for vores by. Visionen er 10.000 nye borgere indenfor de næste 10 år.

Planstrategien vrimler med lovprisning af natur og biodiversitet:

· ”Naturfremme er et fælles ansvar, og borger og foreninger skal støttes i at begrønne lokale byrum og fremme biodiversiteten.”

· ”Byudviklingen skal sikre en balance mellem en tættere by og natur. Når vi fortætter byen, tager vi ansvar for at skabe sammenhængende grønne områder med både rekreative og biodiverse kvaliteter.”

· ”Byudviklingen skal tage højde for både biologiske, funktionelle og æstetiske værdier.”

· ”Natur af høj kvalitet er ren, robust og mangfoldig med velfungerende økosystemer. Byudviklingen skal beskytte naturen ved at sikre en bæredygtig tæthed, hvor naturen trives mellem bygninger og infrastruktur, og ved at bevare de større naturområder som skov, eng og mose.

Der er flere af disse fine formuleringer i planstrategien for kommunen, med en ambition om at værne om natur og miljø.

Det kan derfor undre at et flertal i kommunalbestyrelsen - ført an af socialdemokraterne – vil fælde 4500 træer på Radiogrunden i Vestskoven.

Udover den overordnede planstrategi - fuld af natur og biodiversitet - har forvaltningen også barslet med en ”masterplan” for Hersted industripark, ”plangrundlag” for 133 boliger i Smedeland 8 og en ”partnerskabsaftale” med COOP om at omdanne deres lagerområde til en ”attraktiv bydel”. Derudover er der planer om boligbyggeri ved Hyldager og Vridsløselille statsfængsel.

Jeg vil opfordre borgmester, forvaltning og kommunalbestyrelse til at give disse initiativer fuld skrue og fokusere på at få disse gennemført.

Når der er så mange boliginitiativer i gang, kan man undre sig over, at de selvsamme personer i forvaltning og kommunalbestyrelse har så travlt med at fjerne skovområdet ved Radiogrunden til fordel for boligbyggeri. Lad Radiogrunden fortsætte som skov!

Til borgmesteren og hans grønne fingre: Du bør opfordre ATP/PFA til at overdrage området til Naturstyrelsen som Folkeskov.

PS. I Vallensbæk vil man plante 1,5 hektar til med skov, som led i ”Danmark planter træer”.

Publiceret 08 November 2019 08:38