Det foreslås, at AMC skal køre på el fremover. Arkivfoto

Det foreslås, at AMC skal køre på el fremover. Arkivfoto

DEBAT: AMC på stadion er en dårlig placering

Helle Iversen, formand, Herstedvester grundejerforening

Mandag 18/11 afholder Albertslund Kommune borgermøde om flytning af Albertslund Motorcross til en placering på den nordlige del af Albertslund Stadion.

Herstedvester Grundejerforening har flg. kommentarer til denne plan:

1: Med den påtænkte placering vil banen komme til at ligge få hundrede meter fra Herstedvester landsby. Selv om planen er, at der på en ny bane med denne placering alene skal køre eldrevne køretøjer , kan det- efter grundejerforeningens opfattelse-ikke undgå at bidrage til den støj, som landsbyen i forvejen er udsat for, dels fra motorvejen og dels fra Herstedvestervej.

2: Adgang til banen skal ske via Gammel Landevej, som ligger endnu tættere på landsbyen. Vi forudser, at der vil blive meget trafik som følge af, at børn og unge bliver fragtet frem til klubben af forældre i bil, eller selv kommer på knallert.

3: Endelig vil vi fremhæve, at stadion sammen med landsbyen udgør et samlet rekreativt område, som bruges af landsbyens beboere, stadions brugere men herudover af rigtig mange albertslundere.

Vi vil understrege, at vi gerne ser, at unge i Albertslund fortsat skal have mulighed for at dyrke motorsport. Imidlertid finder vi, at der er et misforhold mellem antallet af unge, som er medlem af klubben og bruger banen, og antallet af borgere, som vil blive negativt påvirket af den nye påtænkte placering.

Det er vores håb, at kommunalbestyrelsen har forståelse for disse indvendinger, og vil undersøge mulighederne for en anden placering.

Jeg vil opfordre til at alle med interesse i sagen møder op til borgermødet

Publiceret 12 November 2019 05:00