Tina Graugaard. Arkivfoto

Tina Graugaard. Arkivfoto

DEBAT: Naturligvis har bespisning hjemme i den danske folkekirke

Tina Graugaard, Det Konservative Folkeparti, Albertslund

debat Under henvisning til Hr. John Lau Rasmussens noget bitre indlæg om fællesspisning i kirken, må jeg blot konstatere, at John Lau Rasmussen tydeligt ikke kender sin bibelhistorie om bespisning af fremmede i Guds hus og under Hans åsyn. Men jeg hjælper da gerne lidt på vej

I Mattæusevangeliet kapitel 14, vers 15-20 kan man læse følgende:

Bespisningen af de fem tusind.”Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ydedes over dem og helbredte dem, der var syge. Da det var blevet aften, kom hans disciple hen til ham og sagde ”Stedet her er øde og det er er allerede sent. Send folkeskaren bort så de kan gå til landsbyerne og købe sig mad dér. Men Jesus svarede dem ”folket behøver ikke gå. Giv I dem noget at spise”. Disciplene svarede ”Vi har kun fem brød og to fisk her”. Og Jesus svarede ”Giv mig dem”. Og han lod folkeskaren sætte sig i græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødet og gav det til disciplene som delte det ud blandt folket. Og alle spiste og blev mætte.”

Og hvis ikke spisning af mad, musik og sang i fællesskab, har sig hjemme i den danske folkekirke – ja så ved jeg snart ikke.

Det står helt klart, at John Lau Rasmussen ikke helt har forstået hvad det kristne budskab handler om og da slet ikke ved, hvad netop det kristne tro er bygget på. Og det er foruroligende at John Lau Rasmussen tillægger kirken værdier, som jeg og ganske mange andre slet ikke finder foreneligt med det at være kristen. At være så lidt forstående for kirken og dens virke, kan alene vidne om at John Lau Rasmussen ikke har hørt efter i kristendom.

Hermed en stående invitation til at Hr. John Lau Rasmussen deltager i en gudstjeneste i Opstandelseskirken, hver søndag kl. 10:30 til 11:30.

Publiceret 12 November 2019 09:18