Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Argumenterne for at ændre radiogrundens status holder ikke

Leif Svendsen, Enebærhaven 101

debat Tidligere erhvervsminister Troels Lund Poulsen bad i marts 2016 om høringssvar for ændringer til Fingerplanen. Albertslund kommunes forvaltning reagerede i første omgang ikke. Det selvom de flere gange blev rykket for svar.

Det ændrede sig da forvaltningen afholdt møde med ATP Ejendomme (dengang TDC og Ejendomsselskabet Norden) sidst i maj 2016. ATP Ejendomme fortalte at de gerne ville bygge en lagerhal på grunden og indrette kontor i de eksisterende lokaler. Kommunen ønskede byggeri af”ældreegnede boliger”.

Som bekendt er Borgmesteren interesseret i at få bygget nye boliger der kan tiltrække nye borgere. Men området er landzone. Så forvaltningen fik travlt – sidste frist for høringssvar var dagen efter.

Dagen efter mødet med ATP Ejendomme sendte forvaltningen så - udenom Kommunalbestyrelsen - høringssvar, om at få omdannet området fra landzone til byzone (blev senere godkendt i KB). Argumentet for ændring til byzone var at ”Albertslund er fuldt udbygget”. Kommunen forventede opført 61 boliger på området.

Det blev så - ved beslutning i Erhvervsministeriet i 2017 – muligt at omdanne området fra landzone til byzone i forbindelse med ”den kommunale planlægning” = ny lokalplan.

Efterfølgende i 2018 - da kommunens forvaltning syntes at ATP Ejendomme var lige lovlig længe om at fremlægge planer – fortalte forvaltningen ATP Ejendomme, at det hastede med en plan for boligbyggeri.

Hvis Fængselsgrunden blev frigivet til boligbyggeri, kunne man ikke længere argumentere med at ”Albertslund er fuldt udbygget”. ”Det kan have betydning for jeres projekt, da Radiobyen ligger i landzone og vores argument for at overføre arealet til byzone er, at vi ikke har andre aktuelle byggemuligheder”, skriver forvaltningen i email.

På det tidspunkt arbejdede forvaltning og borgmester også med Hersted Industripark og Fængselsgrunden.

Senere har COOP lavet en samarbejdsaftale med Kommunen om byggeri på deres gamle lagerområde ligesom Smedeland 8 ønsker deres byggeri omdannet til boligbyggeri. Der var og er rigeligt med ”byggemuligheder” i Kommunen.

Så argumenterne for at ændre Radiostationens status til byzone holder ikke. Det bør borgmesteren meddele Erhvervsministeren.

Publiceret 14 November 2019 06:00