Vinie Hansen. Arkivfoto

Vinie Hansen. Arkivfoto Stefan Kai Nielsen/Ekko

DEBAT: Svar til Benny Klausen om renovering af Galgebakken

Vinie Hansen, formand i Vridsløselille Andelsboligforening

Kære Benny Clausen,

Jeg er glad for at høre, at du glæder dig til informationsmødet om Galgebakkens helhedsplan 25. november. Det gør jeg også. Her vil rådgiverne og de tilknyttede eksperter nemlig give en status på deres arbejde. Og her får du – ligesom alle andre – mulighed for at stille spørgsmål og få svar fra både rådgivere og BO-VEST.

Men inden da vil jeg alligevel betrygge dig med, at der bliver arbejdet rigtig hårdt på Galgebakkens helhedsplan. Jeg forstår din utålmodighed. Ingen kan være uenige med dig i, at gennemførelsen af processen har trukket ud, når man tænker på, hvor mange af Galgebakkens boliger, der har markante problemer med skimmel. Helhedsplanen skulle vel næsten have været færdig nu, hvis man havde gennemført det, der i første omgang var planlagt? Heldet i uheldet er, at vi nu ikke står med en bebyggelse, der blev renoveret på en måde, vi nu ved, ikke var den rigtige.

Som formand for Vridsløselille Andelsboligforening er det vigtigt for mig, at beboerne inddrages og har indflydelse på den udvikling, der sker med deres boliger. Jeg er derfor også glad for dit store engagement. Jeg sidder selv med til møderne i Galgebakkens helhedsplanudvalg. Her holdes som udgangspunkt et møde om måneden, hvor afdelingsbestyrelsesmedlemmer bl.a. drøfter de konkrete tekniske løsninger med rådgiverne.

Lige nu er status, at udbuddet af prøvehusene netop er afsluttet. De entreprenører som skal opføre prøvehusene er fundet, og byggeriet går i gang inden længe. Prøvehusene skal afprøve det løsningsforslag, der er arbejdet på, siden den eksterne granskning af skimmelforhold i Galgebakken blev afsluttet. Gennemførelsen af prøveboligerne vil afgøre, om helhedsplanens løsninger kan realiseres. Der er umiddelbart ikke noget der tyder på, at løsningsforslaget ikke kan realiseres.

En del af den løsning er, som du ved, at der installeres gulvvarme. Du bekymrer dig om varmetabet mod kælderen. Du har ret i, at den løsning for gulvopbygningen, der er på tegnebrættet, har er et energitab til kælderen. Men når helhedsplanens primære formål er at skabe sunde boliger i Galgebakken indenfor en overkommelig husleje, er man nødt til at prioritere. Energitabet til krybekælderen vil ikke give en større varmeregning end den beboerne har i dag. Det er forventningen, at beboerne med alle helhedsplanens tiltag, vil få en samlet varmebesparelse på 25-45%. Samtidig løses den væsentligste årsag til skimmel i Galgebakken; at knudepunktet mellem krybekælder, fundament og ydervæg er for koldt og for utæt.

I vurderingen af den valgte løsning er der udført rentabilitetsberegninger for en række forskellige løsninger. Herunder den løsning, du har foreslået, hvor der opsættes isolering under krybekælderdækket. BO-VEST kan ikke genkende den udgift på 200 millioner, der refererer til. Men jeg vil stærkt opfordre dig til, at stille dine spørgsmål på informationsmødet 25. november. Her vil rådgiverne bl.a. gennemgå de forskellige løsningers fordele og ulemper. Her får du mulighed for en mere uddybende forklaring.

Jeg glæder mig som sagt til mødet, og til at du – og Galgebakkens andre beboere – får mulighed for at få fagligt kvalificerede svar på de mange tekniske spørgsmål, I selvfølgelig har. Det er trods alt nemmere ansigt til ansigt end i avisens debatsektion.

Publiceret 19 November 2019 06:00