Debat: Kommentar til formand Vinie Hansens svar til Benny Klausen

Cand. arch. Carsten Iversen, Galgebakken Over 9-4.

debat Efter at have læst Vinie Hansens svar til Benny Klausen om renoveringen af Galgebakken, har jeg følgende kommentarer:

Da de rådgivere vi benytter os af, har svært ved at løse selv små men vigtige problemer, som at halvdørene ikke kan slå 180 grader op af facaden, men skal stritte 90 grader ud fra den, eller at man ikke kan etablere en sålbænk ved et vindue, uden at vandet vil trænge ind i konstruktionen, er der jo ikke noget underligt i, at man vil etablere gulvvarme i stedet for at isolere under betondækket.

Gulvvarme har det med, sådan at virke til 30 – 40 år, og så skal vi ’på den igen’, da systemet enten er blevet utæt – eller ledningerne er brændt over. Der ud over har det i hele den periode ’hvor det har virket’ – været til gene for beboerne – det er ikke hensigtsmæssigt at have gulvvarme i sit soveværelse eller i resten af husets gulve, når denne ikke kan slukkes. Hertil skal lægges det energispild, det er med omkostningerne til energien, som skal køre år ud og år ind. Det er ikke noget argument, som formanden skriver, at vi jo alligevel får en besparelse på 25- 40 %.

Derfor har Benny Klausen har ret i sine antagelser, at denne løsning er ’dødfødt’, og der skal naturligvis etableres en tilbørlig isolering i krybekælderen – i randzonerne på fundamenterne og under betondækket – som man i øvrigt har gjort i mange år – 200 mio. koster det næppe - man kunne måske regne på det, i stedet for at slynge et tilfældigt tal ud. Lyt dog til Benny Klausen, den anførte konstruktion er gammel, velkendt og gennemprøvet – også i områder med begrænset højde.

Publiceret 21 November 2019 06:50