Beredskabet kan få større fokus på forebyggelse og blive mere fleksibelt, hvis de får et frivilligelement. Derfor søger de nye frivililge.

Beredskabet kan få større fokus på forebyggelse og blive mere fleksibelt, hvis de får et frivilligelement. Derfor søger de nye frivililge.

Beredskabet søger frivillige

Større fleksibilitet hos Beredskabet, når der er et frivilligt element

I Albertslund vil man gerne have et frivilligberedskab op at stå.
Beredskabschef Peter Seloy ser frem til at få startet frivilligelement op og dermed gøre beredskabet mere fleksibelt.
"I kommunen vil man gerne have en ressource, som man kan trække på ved fx længerevarende ulykker, oversvømmelse eller brand- og førstehjælpsvagter" siger han.
"At få et frivilligberedskab op at stå i Albertslund vil styrke kommunen på mange områder. Det vil give os en større fleksibilitet, når der sker ulykker. Samtidig kan vi med de frivillige også sætte større fokus på forebyggelse".
Derfor har beredskabet brug for 15-20 frivillige, der kan træde til, når behovet er til stede. Der vil være tale om støtteopgaver ved arbejde på kommunens krisestyringscenter, pumpeopgaver ved oversvømmelse af kommunale lokaliteter samt brand- og førstehjælpsvagter ved fx koncerter, sportsstævner og andre kulturelle arrangementer.
"Da det er forskellige opgaver, så kan vi også bruge alle de personer, som har lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde. Det kan være den unge på minimum 16 år, som har mange ideer og god fysik, eller den ældre, der har erfaringer og kompetencer fra sit civile job. Opstarten for de frivillige er endnu ikke helt planlagt, men vil foregå lige i starten af det nye år. Der er som sagt brug for alle, der har lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde til gavn for samfundet. Nogen der kan træde frem, når tingene brænder på", fortæller beredskabschef Peter Seloy, der forventer sig meget af opgaven med at få oprettet det frivillige beredskab i Albertslund.
Peter Seloy lægger desuden op til, at de kommende frivillige vil få stor indflydelse på, hvordan den frivillige del af beredskabet i kommunen skal formes. Han opfordrer alle interesserede til at tilmelde sig informationsmødet onsdag den 27. oktober kl. 19-21 på Birkelundgård, Damgårdsvej 25.

Udfordringer

Beredskabsforbundet, der er organisation for de frivillige i det danske redningsberedskab hjælper beredskabet med at skaffe de nye frivillige.
- Der skal etableres et frivilligberedskab i Albertslund Kommune. Det ser vi meget positivt på i Beredskabsforbundet, da frivillige er et vigtigt element i det danske redningsberedskab, når vi fx rammes af større eller mindre ulykker. Ud over at få gratis uddannelse i førstehjælp og brandbekæmpelse vil kursisterne indgå i et socialt fællesskab, hvor kammeratskabet vægtes højt. Og fx i forbindelse med førstehjælpsvagterne vil man møde mange nye mennesker og nye personlige udfordringer. Planen er at starte uddannelserne op i begyndelsen af 2011. Men i første omgang er det vigtigt, at vi får folk til at melde sig, hvilket man gør ved at kontakte Beredskabsforbundet, fortæller Beredskabsforbundets viceregionsleder i Region Hovedstaden Kirsten Nielsen.
Hun påpeger desuden, at frivillige er en vigtig del af redningsberedskabet herhjemme, og de knap 7.000 frivillige, som er tilknyttet Beredskabsforbundet, tegner sig for halvdelen af personellet i redningsberedskabet. Her varetager de frivillige mange forskellige redningsindsatser samt forebyggende opgaver. De frivillige i redningsberedskabet træder dermed til, når ulykker og katastrofer indtræffer.
Har man spørgsmål, eller ønsker man at tilmelde sig informationsmødet onsdag den 27. oktober, kan du kontakte viceregionsleder Kirsten Nielsen på telefon 21 76 32 25 eller e-mail kirsten.9@privat.dk. Læs mere om frivillige i redningsberedskabet på www.beredskab.dk.

Publiceret 14 October 2010 10:28