Beredskabets frivillige er samlet til møde. På kort tid har man i Albertslund fået et korps af frivillige.

Beredskabets frivillige er samlet til møde. På kort tid har man i Albertslund fået et korps af frivillige.

14 frivillige er klar

Beredskabet i Albertslund er oppe på at have 14 frivillige

På kort tid er det lykkedes beredskabet i Albertslund at få et betragtetligt antal frivillige. For bare et halvt år siden havde man ingen. "Vi fik en henvendelse fra Beredskabsforbundet om at få frivillige igen" siger beredskabschef Peter Seloy, der så var til Beredskabsforbundets landsrådsmøde for at fortælle om det at få knyttet frivillige til sit beredskab. Nu er man oppe på 14 personer, og der er i øjeblikket under uddannelse. Uddannelsen består i elementær brandslukning og førstehjælp. "De får også hjertestarterkursus oveni. Efterfølgende kan der bygges radiouddannelse på. siger Peter Seloy. Susanne Seloy er udnævnt til leder af de frivillige, og det er hende, der står for uddannelsen af dem.

Krisestyring

Blandt de opgaver, kommunen forestiller sig, de frivillige kan løse, er blandt andet kommunens krisestyringscenter, som åbnes efter behov og bemandes med personale fra kriestyringsstaben. Her kan de frivilliges opgaver være forplejning og logistik. De kan bestille og servere mad og bemande radioer og telefoner. De kan også bruges til at oprette, drive og nedtage humanitære støttecentre. Af mere dagligdags opgaver kan nævnes brand- og førstehjælpsvagter. De får de frivillige ved for eksempel børnefestugen i Albertslund i juni. Frivillige vil også være en hjælp til vedligeholdelse af depoter.

Susanne Seloy er udnævnt til leder af de frivillige i beredskabet.

Susanne Seloy er udnævnt til leder af de frivillige i beredskabet.

20 timer årligt

Som frivillig binder man sig til 20 timer om året. "De frivillige kommer fra Albertslund og omegn og er i alle aldre" siger beredskabschefen. "Nogle af dem er erhvervsaktive, men vi er så mange nu, at der højest er brug for fem-seks stykker mere. Der skal for eksempel kun en til at betjene radioen" siger Peter Seloy. Uniform og udstyr får de frivillige stillet til rådighed af kommunen. "Ikke mange kommuner er så langt med deres beredskabsplaner som Albertslund. Men flere kommuner er ved at komme i gang med at få frivillige" siger beredskabschefen. st

Publiceret 13 April 2011 07:00