Beredskabschef hædret for arbejdet med frivillige

Peter Seloy har netop modtaget Beredskabsforbundets hæderstegn

Peter Seloy, Beredskabschef i Albertslund Kommune, har netop modtaget Beredskabsforbundets hæderstegn.
Det skete ved årsmødet i weekenden på Nyborg Strand.
Hæderstegnet blev overrakt af præsidenten for forbundet, folketingspolitikeren Tom Behnke.
Tom Behnke begrundede uddelingen af hæderstegnet med Peter Seloys arbejde for inden for de seneste fem år at have arbejdet på at skabe et frivilligt beredskab i Albertslund – et supplement til det daglige beredskab.
"Du sørger for, at frivilliggruppen tilgodeses med de nødvendige uddannelser og materiel, og de frivillige indgår i styrken med forskellige opgaver som stabsfunktioner, det forebyggende arbejde, forbyggelseskurser samt indkvartering", sagde Tom Behnke i sin tale.
"Ligeledes har du gennem en årrække deltaget som underviser på Beredskabsforbundets lederuddannelse, hvor du har undervist forbundets ledere i arbejdet med Beredskabskommissionen. Du har konstant videreudviklet modulet i samarbejde med kursus lederen, og på den måde givet kursusdeltagerne et realistisk billede af deres rolle i beredskabskommissionen", sagde Behnke, der sluttede med også at fremhæve Peter Seloys store engagement for de frivillige ved altid at deltage i forbundets store arrangementer.

Som en Reumert

"Det betyder meget for mig, og jeg er taknemmelig og meget glad for hædersbevisningen og anerkendelsen af mit arbejde med det frivillige beredskab", siger Peter Seloy.
"For os i beredskabet er et hæderstegn vel at sammenligne med en Reumert til skuespillere!"
Det er de frivillige, som har indstillet Peter Seloy til hædersbevisningen, og netop det element gør Albertslunds beredskabschef ekstra stolt.
brie

Publiceret 25 June 2014 00:00