Planer om at gøre Bakkehuset til foreningshus

I første omgang flytter Det frivillige beredskab fra Birkelundgaard til Bakkehuset

Af
Jørgen Brieghel

Meget tyder på, at Bakkehuset skal blive en slags foreningernes hus i fremtiden. I hvert fald flytter Det frivillige beredskab snart ind i Bakkehuset. Sagen behandles af kommunalbestyrelsen på maj-mødet, men allerede ved behandling i Kulturudvalget var der enighed om flytningsplanerne. I forvejen benyttes Bakkehuset af tre hundeklubber og en petanqueklub. De beholder deres lokaler og kan desuden fortsætte med at bruge laden, som ellers har hørt med til tidligere forpagtere og lejeres aftaler. Dermed er der taget hul på endnu et kapitel af Bakkehusets funktion. Der har været flere forpagtere af huset, men alle har måttet dreje nøglen om.

Foreningernes hus

"Vi har måttet erkende, at det er meget svært at realisere de idéer, vi tidligere har haft med Bakkehuset. Det har vist sig at være for dyr en investering for de tidligere forpagtere at drive huset, og ingen tror derfor på, at der kan drives restaurant eller café her", siger formand for Kulturudvalget, Lars Toft Simonsen (Soc.). "Derfor har vi i udvalget drøftet, hvad huset kan bruges til. Der er enighed om, at det er et unik hus – ja det er et fredet hus. Og vi vil meget gerne bevare det på kommunale hænder. Derfor har vi talt om, at foreninger kunne anvende huset. Nu foreslår vi i første omgang, at Det frivillige beredskab rykker ud fra længen på Birkelundgaard og dermed frigiver lokaler til kulturhuset Birkelundgaard. Samtidig kan man forestille sig, at Bakkehuset kan fungere som en del af kommunens lokaler og haller, og som man derfor kan leje til bestemte formål – som forening".

Udvikle Birkelundgaard

Ved at flytte Det frivillige beredskab til Bakkehuset bliver der således aktivitet i Bakkehuset med mulighed for samarbejde ved bl.a. Børnefestugen og tilsvarende arrangementer i Kongsholmparken. Det giver altså også mulighed for at køre videre med udviklingsplanen for Birkelundgaard. Her er første fase i gang – nemlig renoveringen af laden. Næste fase omfatter muligheden for at overtage de dele af gården, hvor beredskabet i dag har til huse. På sigt håber man, at kulturhuset Birkelundgaard kan rykke ind i det store lokale, som - indtil beredskabet fra årsskiftet overgik til Hovedstadens Beredskab – har været brugt af Det kommunale beredskab til kontor og depot. Lokalet ligger i umiddelbar forlængelse af laden.

Publiceret 10 May 2016 16:00