Jørn Jensby, formand, og Dorthe Smidt Johansen, næstformand i AIF.

Jørn Jensby, formand, og Dorthe Smidt Johansen, næstformand i AIF.

DEBAT:

Stadionudvidelse udskudt fire år – den går ikke

Af
På vegne af formændene for de 9 AIF afdelinger og Hovedafdelingen. Jørn Jensby

Hovedformand i AIF

Åbent brev til kommunalbestyrelsen
Budgetforhandlingerne om de kommende års budget er startet, og drejer sig lige nu om rigtig mange ting.
En stadig genganger forud for valgene har i mange år været udvidelsen af stadion, bl.a. med den 3. hal. Således også i dette valgår.
I budgetoplægget er udvidelsen af Stadion - byens idrætscenter - udskudt med endnu 4 år - altså til næste valgperiode.
Det går ikke igen.
Byens Idrætsliv har med rette, på baggrund af de seneste års politiske meldinger og det iværksatte arbejde med behovsanalysen for stadionudvidelsen, forventet at det er i den kommende 4-årsperiode, at udvidelsen påbegyndes.
Vi finder det helt urimeligt igen at udskyde udvidelsen af stadion til næste valgperiode, som det fremgår af anlægsplanen 2017 – 2027, der indgår i de aktuelle budgetforhandlinger.
Da Stadion er byens centrale idrætscenter, skal bygningen af den 3. hal påbegyndes snarest, og det er vigtigt allerede nu - af tryghedsmæssige årsager - at etablere belysning på parkeringspladsen (det er der ikke i dag?) – samt at øge tilgængeligheden til stadion med busbetjening af området.
Belysning af parkeringspladsen og busbetjening er tryghedsskabende for de mange børn, unge, voksne og seniorer, der bruger stadion hele året - også i den mørke tid.
Hvis det seriøst overvejes ikke at udvide stadion - så trænger en opdatering af Toftekærhallen sig alvorligt på, hvilket der fra vores side er peget på gennem flere år, og brugerne har gennem de seneste 5 - 10 år udvist stor tålmodighed med hallens tilstand, da der nu var udsigt til opførelsen af den 3. hal på stadion.
Hvis den 3. hal ikke bygges, SKAL det kommende budgetforlig indeholde midler til modernisering af Toftekærhallen.
Vi ønsker, at de politiske meldinger om opførelsen af den 3. hal, nu bliver en realitet.

Publiceret 20 September 2017 13:09