Opfordringen til forældre med diagnose-børn er klar: Kom til møde i Sundhedshuset 25. oktober.

Opfordringen til forældre med diagnose-børn er klar: Kom til møde i Sundhedshuset 25. oktober.

Nyt netværk for forældre til børn med diagnose

Kom til møde i Sundhedshuset, lyder opfordring fra initiativtagere

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Et nyt netværk for forældre med børn med særlige behov ser nu dagens lys i Albertslund.
Under den foreløbige titel “Nyt Netværk Albertslund for Forældre til inklusions/diagnose-børn og unge” er tre borgere gået sammen om et nyt initiativ.
Det retter sig til alle forældre, der har børn med diagnoser som ADHD, Aspergers eller noget helt andet.
Onsdag 25. oktober klokken 19.30 indbydes alle interesserede til et informationsmøde i Sundhedshuset.
Netværket handler om videndeling, support, støtte og erfaringsudveksling, lyder det fra Lene Kristensen og Malene Adler, der har taget initiativet.
“Mange forældre oplever, at det kan være svært at stå med udfordringerne alene, når man har problemer i forhold til for eksempel kommunen, når man også har en svær hverdag at passe”, siger Lene Kristensen.
“Ved at danne et netværk tror vi på, at vi kan hjælpe hinanden. Sammen står vi stærkere.”
De to vurderer, at 15 indtil nu har tilmeldt sig det nye netværk, og man håber at få endnu flere med.
Deltagelse i informationsmødet er gratis, men man bedes forhåndtilmelde sig, enten på mail albertslund.foraeldre.netvaerk@gmail.com, eller på det nye netværks Facebook-side.

Publiceret 15 October 2017 05:00